ORIS: Změny 2021

4.4.2021 Jana Kubátová

ORIS: Změny 2021

I přes pořadatelsky a závodně nepříznivou dobu se svazový systém ORIS nadále vyvíjí. Nová vlna změn reaguje jak na současnou situaci, tak na dlouhodobé požadavky na zkvalitnění uživatelského prostředí.

Veškeré manuály budou navíc nově přehledně dostupné ve vlastní sekci na Metodickém portálu. 

Nový vzhled

Od konce března nahradila původní verzi systému ORIS nová responzívní podoba, která je bez potíží čitelná v mobilních telefonech a lépe využívá plochy počítače. Velmi dobře v ní funguje také zvětšování a zmenšování písma, tak aby bylo jednoduše možné systém uzpůsobit vlastním potřebám. Další možností je volba "mých oblastí" v osobním nastavení, v kalendáři se poté filtrují pouze závody zvolených oblastí. Novinkou je dále možnost trvalého přihlášení na více zařízeních zároveň, například na PC a mobilu. Nová verze je napojena na původní databázi a je funkčně shodná s původní.

Účetní doklady

Kvůli snížení počtu klubů přicházejících na prezentaci na minimum a vůli redukovat počet tištěných dokumentů, byly upraveny účetní doklady tak, aby bylo pro pořadatele nezbytné tisknout pouze ty s přeplatkem/nedoplatkem. V IS ORIS se nově automaticky generují pokladní doklady (výdajové a příjmové), které bude nutné tisknout do obálek. Doklady klubům, které včas a v plné výši zaplatí, nebude potřeba tisknout. Tyto kluby si mohou upravený účetní doklad v případě potřeby vytisknout samostatně. Svaz chce tímto krokem snížit administrativu na místě i množství tištěných materiálů.

Podrobný manuál bude vydán v průběhu dubna.

Vyúčtování klubu

V nabídce klubu je nově možné zobrazit vyúčtování všech závodů, kam se za klub někdo přihlásil. Z přehledu lze rovněž zpětně vytisknout doklady a zobrazit QR kód pro platbu.

! Zde chceme apelovat na pořadatele !

  • Pro správnou funkčnost je nutné vyplnit do pole „Bankovní účet“ jen účet ve formátu číslo účtu/kód banky (XXXXXXXXXXXXXX/XXXX). Dále je nutné nastavit, že chcete používat variabilní symbol generovaný ORISem, a připadně si nastavit vlastní předponu/příponu variabilního symbolu. Cable and Pipe Locators

Startovní vlny

Pro případ omezení počtu startujících závodníků ze strany státních orgánů byla do ORISu přidána možnost nastavení startovních vln pro konkrétní počet závodníků. Maximální počet přihlášených lze nastavit jak na startovních vlnách, tak i na jednotlivých kategoriích. Podrobný manuál je možné najít na Metodickém portálu.

Manuály na Metodickém portále

Jarní novinkou je také ukládání všech nově vydaných manuálů pro IS ORIS na Metodickém portále. Na toto místo budou v průběhu dalších měsíců uloženy také starší ale stále platné manuály. Metodický portál by se tak měl stát výchozím bodem nejen pro trenéry ale i pro pořadatele závodů.

 

V případě dotazů nebo návrhů na zlepšení pište na oris@orientacnisporty.cz.


« zpět