ORIS: Vyhodnocení návrhů 2018 - 2021

4.11.2021 Matěj Burda

ORIS: Vyhodnocení návrhů 2018 - 2021

V průběhu září a října hodnotila Komise ORIS připomínky k informačnímu systému ORIS došlé v průběhu čtyř let. 

Jednalo se o druhou vlnu prioritizace, ze které následně vychází balíčky změn, které do systému administrátor Michal Besta postupně zapracovává. Jak hodnocení probíhalo a které připomínky budou přidány?

Komise ORIS se v novém složení sešla poprvé 20. října, aby online diskutovala společně s Michalem Bestou závěry připomínek z let 2018-2019, které již jednou prošly sítem hodnocení jako vhodné pro implementaci, a nových připomínek z let 2020-2021. Připomínky byly hodnoceny na škále 1 - ano, zapracovat, 2 - zapracovat později, 3 - nepřidávat, případně 0, pokud už v IS ORIS existuje řešení.

Přijaté

Následující připomínky budou rozděleny do balíčků změn a budou průběžně implementovány do systému IS ORIS:

Pozn.: Některé připomínky byly v průběhu podzimu již zapracovány, s tím vás seznámí souhrnný samostatný článek nebo se můžete informovat na FB stránce IS ORIS, která průběžně informuje o novinkách v systému.

Nepřijaté

Následující připomínky nebudou implementovány. V případě, že se připomínka v budoucnu opět objeví, bude znovu projednána:

 


« zpět