Orienťácké schůzování

9.12.2023 Petr Klimpl

Orienťácké schůzování

Druhá prosincová sobota byla plná o-schůzování. Všechna jednání proběhla v Praze, nikoli jako tradičně na Strahově, ale v Gymnáziu Jana Keplera.

Dopoledne jednalo Shromáždění sekce OB. Program byl tradiční - po procedurálních věcech následovala zpráva o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, kterou přednesl Petr Klimpl. Poté informace předsedů komisí sekce OB. Po diskusi k předneseným zprávám byli zvoleni delegáti na odpolední Valnou hromadu ČSOS. Poté přednesl delší diskuzní příspěvek Jiří Zelinka na téma systém soutěží ČSOS v pěším OB dospělých kategorií a Ranking v sezóně 2023. V závěru bylo projednáno usnesení shromáždění sekce.

V polední přestávce jednal Výkonný výbor ČSOS, který schválil některé nezbytné věci. Bylo schváleno podání kandidatury na pořádání MS veteránů v roce 2027 s centrem v Mariánských Lázních, následovalo schválení příspěvků na činnost jednotlivých TSM pro rok 2024, s negativním výsledkem byla projednána žádost PBM o mimořádnou dotaci za pořádání M ČR na krátké trati. Poslední bodem bylo schválení výše registračních poplatků v sekcích na rok 2024 na základě požadavku Národní sportovní agentury, registrační poplatky pro všechny členy svazu od 4 let budou 200 Kč (neplatí pro LOB, kde už registrace skončila), podrobnosti budou uvedeny v Prováděcích předpisech pro evidenci a registraci v ČSOS.

Odpoledne následovala Valná hromada ČSOS. Také ta měla obvyklý program. Po obvyklých úvodních věcech byla projednána zpráva o činnosti ČSOS (Radan Kamenický), zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2023 (Dominika Plochová), zpráva kontrolní skupiny (Petr Valášek) a zprávy o činnosti Rad. Následovaly informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO a Trail-o. Poté byl schválen rozpočet ČSOS na rok 2024. Po krátké diskuzi bylo schváleno usnesení a Valná hromada po necelých dvou a půl hodinách skončila.


« zpět