Online příprava na Metodickém portálu spuštěna!

22.12.2020 Matěj Burda

Online příprava na Metodickém portálu spuštěna!

Metodická rada ČSOS připravila na Metodickém portálu "Online přípravu", která je skvělou tréninkovou pomůckou pro začínající orienťáky i zkušené reprezentanty.

Autoři projektu online přípravy mají za cíl zefektivnit domácí přípravu zejména mládežnické kategorie. Nabídnout závodníkům takový způsob teoretické přípravy, který jim je vlastní a sice na chytrých telefonech, tabletech nebo laptopu. Umožnit trénink kdykoliv a kdekoliv, třeba cestou do školy.

Krom kvalitní fyzické přípravy, musí dobře nachystaný orientační závodník zvládnout také mapovou techniku. Mapová teorie a příprava svěřenců probíhala dosud zejména v papírové formě, což úplně neodpovídá dnešní době. Velkou mezeru autoři vidí také v úrovni znalostí pravidel OB nebo základů sportovní teorie, které v oddílech nebyly procvičovány vůbec nebo jen velmi málo. Tyto body by měla online příprava změnit.

Co si mohu procvičit a v čem se zlepšit?

 • Běžec: Máš prostorovou představivost? Tvým úkolem bude najít správný výřez mapy, kde se nachází běžec z fotografie. 
 • Dohledávka: Mnohonásobný mistr světa Thierry Georgiou si prý vždy dopředu dokázal představit, kudy poběží a jak to u kontroly bude vypadat. Zvládneš to také? 
 • Kostka: Orientační sporty nejsou jen o pohybu s mapou po lese. Úspěšný orienťák musí mít základní povědomí o pravidlech, znát dobře aktuální mapový klíč a pokud to s tréninkem myslí vážně, tak mít znalosti i v dalších oblastech. Námi nachystané kvízy tě důkladně prověří.
 • Kudyšel: Orienťáci musí mít velmi dobrou prostorovou představivost a vizuální paměť. Dokážeš poznat, na kterou z kontrol vyobrazených na výřezu běžel závodník?
 • Letec: Dokážete si představit, jak vypadá sprintová mapa z letadla? Ne? Tak si vyzkoušejte následující aktivitu. 
 • Piktogramy: Víš, že stavitel trati musí dokonale ovládat popisy kontrol? V následujícím cvičení si vyzkoušíš jeho roli. Najdi ke kontrole na obrázku správný piktogram z nabídky.
 • Sprint: Jednou z nejdůležitějších dovedností pro závody ve sprintu je tzv. krátké oko. Tedy schopnost najít z možných variant postupu tu nejkratší. Dokážeš to?
 • Stavitel: Úkolem každého stavitele je postavit co nejzajímavější trasu a poté k ní vytvořit správné popisy. Co kdyby se ale postup otočil? 
 • Volant: Základní dovedností každého orienťáka je srovnání mapy do severu (točení volantu). Bez toho by žádný závodník nikdy nedorazil na svou kontrolu. Poznáš, který z mapových výřezů je natočený stejným směrem jako buzola? 
 • Výškopis: Jednou z důležitých dovedností, která se v lese při hledání kontrol hodí je porozumění vrstevnicím. Dokážeš najít kontrolu, která je nejvýše/nejníže? Pozor, může být i více správných odpovědí.

Ukázka cvičení Stavitel (obtížnost začátečník)

Obtížnosti

Doporučujeme vždy začít lehčí obtížností a jednotlivé cvičení si na ní vyzkoušet, ale pro představu se pokusíme jednotlivé obtížnosti trochu popsat.

 • Začátečník: Jednotlivá cvičení v úlohách jsou vytvořena pro nejmladší žáky a začátečníky od kategorií DH10. V těchto úlohách je kladen velký důraz na rozpoznání správného objektu a znalost základních piktogramů.

 • Pokročilý: Zlatá střední cesta, kde se již závodník zaměří i na umístění jednotlivých kontrol vůči objektu a procvičí si znalosti, které se mu hodí během přípravy i závodního období. 

 • Expert: Cvičení v této úrovni jsou výrazně časově omezená oproti předchozím obtížnostem. Na první pohled je zde více správných odpovědí, na závodníkovi je, aby rozhodl podle malých rozdílů o správné odpovědi na základě vynikající znalosti piktogramů, dobré prostorové představivosti či postřehu. 

Časový limit

 

Po výběru obtížnosti na tebe čeká možnost volby časového limitu. Zejména mladším závodníkům doporučujeme začít bez časového limitu, kdy si jednotlivá cvičení můžeš prohlédnout a seznámit se s celým vzhledem online přípravy. 

Projekt „Rozvoj metodického portálu ČSOS pro přípravu mládeže a reprezentace“ byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé úlohy připravila v rámci své diplomové práce Petra Hančová. Pro cvičení byly použity mapy v současně platných mapových klíčích: ISOM 2017-2 a ISSprOM 2019. 

A kam míří metodika ČSOS dále?

Na Metodickém portálu ČSOS samozřejmě kromě Online přípravy najdete řadu dalších podkladů pro trenéry i závodníky, ať už se jedná o tréninkové podklady, metodické materiály či databázy vhodných míst pro soustředění. Metodický portál se ale bude rozvíjet i do budoucna! Online příprava má velký potenciál jak pro testování trenérů či rozhočích, připraveny mohou být hromadné testy pro celou tréninkovou skupinu najednou. Do budoucna by mohly přibýt širší tréninkové podklady i pro LOB a MTBO.

 


« zpět