Novinky v řízení svazu od května 2024

10.4.2024 Dominika Plochová

Vedení Českého svazu orientačních sportů intenzivně od ledna 2024 řešilo výsledky Prioritizace sportu, které těsně před Vánoci zveřejnila Národní sportovní agentura, i řízení svazu, kdy minulý rok ze zdravotních důvodů odstoupil z pozice generálního sekretáře Jiří Šubrt. 

Tyto dvě hlavní skutečnosti byly předmětem několika jednání Výkonného výboru ČSOS i Předsednictva ČSOS. V rámci prioritizace podpory  sportovních svazů NSA jsme ve 2. skupině (tj. 30. - 50. místo), ve které bude náročné se do budoucna vůbec udržet. Naším největším handicapem je neznámost sportu. I proto Marketingová rada ČSOS představila začátkem tohoto roku první ucelenější marketingovou koncepci. Další směřování ČSOS by mělo obsahovat 7 zásadních kroků:
  • reprezentace - výkladní skříň celého svazu, reprezentace i na diplomatické poli a pořádání mezinárodních akcí ČR
  • kluby a členská základna - podpora růstu členské základny a klubů v regionech, kde je orienťák málo početný a dobrá komunikace s nimi
  • finance - nelze spoléhat jen na dotace od NSA, ale více se zaměřit na financování i od komerčních subjektů
  • orienťák jako atraktivní a dobrodružný sport - ukazovat orienťák, v čem je jedinečný
  • mít, kde běhat - nepřetržité jednání s politickou a institucionální reprezentací a ukazovat orienťák v tom nejlepším světle, zapojení se do řady ostatních projektů
  • vizuální identita - podpořit celé směřování novou vizuální identitou
  • struktura řízení - vše centrálně řízeno a vytvoření nové pozice projektového manažera (CEO) po vzoru IOF, kde systém funguje 
Na základě těchto skutečností vypsal Výkonný výbor na svém březnovém jednání výběrové řízení s konečným termínem 7. dubna, do kterého se původně přihlásili dva kandidáti, následně jeden svoji přihlášku stáhl. Výběrová komise ve složení Radan Kamenický, Petr Klimpl, Dušan Vystavěl a Jan Šedivý poté s uchazečem vedla pohovor.
“Rozumím námitkám, že výběrové řízení bylo docela krátké, jsem si vědom i toho, že prodloužení původního termínu na podávání přihlášek na svazových stránkách mohlo být lépe prezentováno. Na druhou stranu by bylo alibistické čekat se změnami v systému řízení svazu až do podzimních voleb nového vedení, a to především s ohledem na skutečnost, že kritéria NSA pro hodnocení sportovních svazů jsou náročná, a je naší povinností udělat maximum možného pro to, aby nebylo nutné činnost svazu v příštích letech jakkoliv omezovat” říká předseda Českého svazu orientačních sportů Radan Kamenický s tím, že nový generální sekretář od září 2023, Dominika Plochová, pracuje jen na poloviční úvazek. Pozice projektového manažera je navíc vypsaná pouze do prosince 2024 s tím, že bude během podzimních a zimních měsíců vyhodnoceno, zda svazu přináší benefity. “Máme spoustu nápadů, idejí, sešli jsme se na řadě jednáních, ale potřebujeme člověka, který bude tyto naše myšlenky naplňovat a řídit,” upřesňuje požadavek místopředseda ČSOS Petr Klimpl. Běžný člen ČSOS si třeba neuvědomuje, že čelíme novým výzvám. “Není možné se o nich jen bavit na výborech, ale je potřeba i realizovat změny,” říká další člen hodnotící komise Jan Šedivý. 
Výsledek výběrového řízení následně schválil výkonný výbor na svém jednání 10. dubna. Do této pozice od 1. května 2024 nastoupí Jan Picek (TJN9101), který v minulých letech řediteloval velkým mezinárodním akcím (MS OB 2021, SP OB 2023), má na starosti jednání s ČT a v posledním roce se začal starat o komerční partnery ČSOS. “Z výběrového řízení vyšel kandidát, který má pro mě vysoký morální kredit, přehled v orienťáku a energii posouvat náš sport. I když jeho zvolení může způsobit kontroverze, tak bych si přál, aby dostal možnost prokázat, že to je správný krok pro orienťák v Česku. Aktuálně na něj čeká velké množství práce a podpora nás všech pro něj bude teď hodně důležitá. Držím mu palce,” dodává šéftrenér české reprezentace v OB Jan Šedivý.
Nově byl také Petr Klimpl zvolen jednatelem České orientační s.r.o., která je ve vlastnictví ČSOS. Zde působil ve funkci jednatele Jiří Šubrt, který před dubnovým VV ČSOS podal rezignaci. Petr Klimpl se tak v řízení této firmy připojí ke stávajícím dvěma jednatelům, Radanu Kamenickému a Dominice Plochové.

« zpět