Novinky Mapové rady

4.12.2014 Ivan Matějů

V lednu roku 2015 bude Mapová rada pořádat workshop na téma Příprava mapových podkladů. Celou řadu dalších informací pak přináší nejnovější zápis ze zasedání a sdělení Mapové rady.

Cílem lednového workshopu bude seznámit se současnými technikami přípravy mapových podkladů pro tvorbu map pro orientační sporty. Program bude zaměřen jak na teoretické znalosti související s přípravou mapových podkladů, tak i na praktické dovednosti v softwaru. Akce je určena především pro začínající kartografy a zájemce, kteří nemají s přípravou podkladů v software větší zkušenosti.

Bližší informace a přihláška v pozvánce.

 

Sdělení Mapové rady (č. 03/14) informuje o:

  • Reciproční smlouvě mezi ČSOS a Zeměměřickým úřadem (ZÚ)
  • Workshopu Příprava mapových podkladů
  • Aktualizaci Mapového portálu ČSOS
  • Novinkách v prodeji OCADu v České republice

 

Podrobnější informace o fungování Mapové rady jsou pak obsaženy v zápise ze zasedání 01/14.

 


« zpět