Newsletter a další novinky ČSOS

1.2.2017 Jan Picek

Newsletter a další novinky ČSOS

Od nového roku připravil Český svaz orientačních sportů několik novinek. Jedním z nich je i vydávání pravidelného Newsletteru ČSOS.

V letošním roce schválil Výkonný výbor ČSOS několik novinek, které budou informovat o dění v orientačních sportech nejen o-běžce. V minulých letech byl dlouhá léta vydáván časopis "Orientační běh". I ten bude vycházet v roce 2017, nicméně jako tzv. "půlročenka". Vyjde tedy dvakrát ročně (červen a prosinec 2017) a bude shrnovat v půlročních intervalech reportáže a analýzy ze všech MČR a MS všech O–disciplín, zprávy z vedení ČSOS, výsledky hlavních závodů a chybět nebudou ani oddychové články s O–tematikou. Rozsah každého čísla bude cca 52-64 stran formátu A4.  Tak jako v minulých letech bude časopis tisknout a distribuovat firma Žaket, 1 výtisk dostane každý členský klub ČSOS na adresu vedoucího klubu, další zájemci si mohou časopis objednat za 250 Kč/rok na e-mailu marie.dvorska@zaket.cz. Do objednávky předplatného uveďte: jméno a příjmení, zasílací adresu, e-mail, mobil a způsob úhrady (převodem, převodem na základě faktury na oddíl atp.). Šanony se vyrábět nebudou, ovšem otvory pro archivaci v šanonu si objednat můžete. Termín pro objednání předplatného končí 30. dubna 2017. Zakoupení časopisu na stáncích nebo v kamenných obchodech bude možné pouze ve velice omezeném množství (max. 40 ks).

Letošní novinkou však bude vydávání Newsletteru ČSOS, který vychází každé 1. pondělí v měsíci. Informuje o důležitých termínech, povinnostech oddílů ČSOS, výsledcích reprezentace, rekapituluje události v uplynulém měsíci a nabízí pohled na nadcházející měsíc. Vždy bude obsahovat jedno nosné téma (v únorovém Newsletteru to budou Orientační sporty v TV) a také rubriku "3 otázky pro...". Newsletter bude rozesílán automaticky e-mailem na všechny oddíly ČSOS a krajské svazy ČSOS. Newsletter je ale dostupný zcela všem, Vaši e-mailovou adresu lze zadat do formuláře v levé dolní části na stránkách ČSOS nebo můžete napsat na e-mail newsletter@orientacnisporty.cz. První Newsletter vychází v pondělí 6. února.

 

Mimo to bude Český svaz orientačních sportů informovat své členy prostřednictvím webu www.orientacnisporty.cz a také sociálních sítí (Twitter, Facebook).


« zpět