Nadace orientačního běhu vyhlašuje nová výběrová řízení

5.9.2016 Evžen Cigoš

Nadace orientačního běhu vyhlašuje nová výběrová řízení

Vyhlašovaná výběrová řízení jsou jako takřka tradičně vyhlášena pro přidělení grantů na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu a sportovních center mládeže v orientačním běhu, pro činnost v roce 2017.

Žádost o přidělení grantu je nezbytné zpracovat a zaslat dle podmínek Zadávací dokumentace výběrového řízení umístěné na internetových stránkách Nadace orientačního běhu (www.obnadace.cz).

Termín pro podání žádostí je do 4. prosince 2016 pro SCD, resp. 11. prosince 2016 pro SCM. Přidělené prostředky na jeden grant pro rok 2017 budou v rozmezí 0 - 80 000 Kč.

Přidělení grantů pro rok 2017 proběhne po skončení výběru nejvhodnějších žádostí během ledna 2017.

 

Ing. Evžen Cigoš
předseda správní rady Nadace OB


« zpět