Nadace orientačního běhu vyhlašuje nová grantová řízení na rok 2022

12.10.2021 Matěj Burda

Nadace orientačního běhu vyhlašuje nová grantová řízení na rok 2022

Nadace orientačního běhu vyhlašuje veřejné výběrové řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center dětí a mládeže v orientačním běhu v roce 2022.

Vyhlašovaná výběrová řízení jsou jako takřka tradičně vyhlášena pro přidělení grantů na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu a sportovních center mládeže v orientačním běhu, tentokrát pro činnost v období 12/2021-11/2022.

Žádost o přidělení grantu je nezbytné zpracovat a zaslat dle podmínek Zadávací dokumentace výběrového řízení umístěné na internetových stránkách Nadace orientačního běhu (www.obnadace.cz).

Termín pro podání žádostí je do 3. prosince 2021 pro SCD, resp. 12. prosince 2021 pro SCM. Přidělené prostředky na jeden grant pro rok 2021 budou v rozmezí 0 - 100 000 Kč. Aktualizace oproti minulému ročníku jsou v Zadávací dokumentaci zvýrazněny červeným písmem.

Přidělení grantů pro rok 2022 proběhne po skončení výběru nejvhodnějších žádostí během ledna 2022.

 

Ing. Evžen Cigoš
předseda správní rady Nadace OB


« zpět