Nadace orientačního běhu vyhlašuje nová grantová řízení na rok 2019

11.10.2018 Evžen Cigoš

Nadace orientačního běhu vyhlašuje nová grantová řízení na rok 2019

Nadace orientačního běhu vyhlašuje veřejné výběrové řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center dětí a mládeže v orientačním běhu v roce 2019.

Vyhlašovaná výběrová řízení jsou jako takřka tradičně vyhlášena pro přidělení grantů na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu a sportovních center mládeže v orientačním běhu, tentokrát pro činnost v období 12/2018-11/2019.

Žádost o přidělení grantu je nezbytné zpracovat a zaslat dle podmínek Zadávací dokumentace výběrového řízení umístěné na internetových stránkách Nadace orientačního běhu (www.obnadace.cz).

Termín pro podání žádostí je do 3. prosince 2018 pro SCD, resp. 10. prosince 2018 pro SCM. Přidělené prostředky na jeden grant pro rok 2019 budou v rozmezí 0 - 80 000 Kč.

Přidělení grantů pro rok 2019 proběhne po skončení výběru nejvhodnějších žádostí během ledna 2019.

 

Ing. Evžen Cigoš
předseda správní rady Nadace OB


« zpět