Nadace OB podporuje již 15 let talenty

21.1.2017 Petr Klimpl

Nadace OB podporuje již 15 let talenty

Již 15. rokem poskytuje Nadace orientačního běhu nadační příspěvky na přípravu talentů v orientačním běhu. Předsedou správní rady je Evžen Cigoš, kterému jsme položili několik otázek.

Kdy a jak Nadace orientačního běhu vznikla?
Nadace vznikla v roce 1994. Přesně to bylo dne 14. 11. 1994 registrací podle § 20b, odst.3 z č. 47/92 Sb., u Magistrátu města Brna pod č.j. 94/94/NA referentem JUDr. Evou Kubišovou. Takže v letošním roce je to už 23. rok nadační činnosti. Impulsem tehdy byla studentská práce Pavla Komárka, který na vysoké škole zpracoval toto téma pro potřeby svého studia. Ten nám vysvětlil možnosti činnosti nadace, její založení a spravování. 

Z výročních zpráv je zřejmé, že hlavním zdrojem financování nadačních příspěvků jsou úroky ze základního jmění. Má nadace ještě nějaké jiné zdroje např. donátory?
Nadace po celou dobu své činnosti byla závislá na získaných finančních darech od firem, od státu apod., aby mohla dále poskytovat granty na podporu orientačního běhu. A přesvědčovat jednotlivé dárce, aby poskytovali finanční dary nadaci bylo vždy a je docela obtížné. Aby se nadace této nadměrné závislosti na získávání darů zbavila, tak nadace v dlouhodobém horizontu vybudovala vlastní nadační jmění 25 000 000 Kč, z jehož výnosů v současnosti poskytují příspěvky na orientační běh. Z výnosů nadačního jmění také nadace zajišťuje svůj vlastní provoz, odkládá část výnosů na inflaci apod. Takže lze říct, že nadace i nyní získává každoročně od jednotlivých donátorů finanční dary pro nadaci, ale není jich tolik jako na začátku. A také už není na těchto darech tak závislá, jako to bylo v začátcích fungování nadace.

Můžeš nás seznámit s aktuálním složením správní dozorčí rady Nadace OB?
Správní rada od založení funguje v nezměněném složení:
Evžen Cigoš, předseda správní rady;
Pavel Pekárek, člen správní rady;
Pavel Komárek, člen správní rady.
Dozorčí rada nadace funguje ve složení:
Petr Přikryl, předseda dozorčí rady;
Lenka Komárková, člen dozorčí rady;
Petra Chroustová, člen dozorčí rady.

15 let podporujete sportovní centra mládeže, 6 let sportovní centra dětí. Pokud dobře počítám, dala nadace do českého orienťáku na grantových příspěvcích pro střediska mládeže téměř 10 milionů korun. Podporujete ještě nějakým jiným způsobem talenty?
Nadace ve své nadační činnosti nyní podporuje práci s dětmi a mládeží v OB. Na tyto dva programy soustřeďuje svoji hlavní podporu – většinu svých disponibilních finančních prostředků. Konkrétně patnáctým rokem vypisuje podporu Sportovním centrům mládeže ve věku 15 – 18 roků a šestým rokem vypisuje podporu Sportovním centrům dětí ve věku 11 – 14 roků.

Při posuzování jednotlivých žádostí o nadační příspěvek jste velmi přísní k posuzování formálních záležitostí. Co vás k tomu vede?
Při poskytování příspěvků jsou dva momenty, které si nadace hlídá.
* Smlouvy o poskytnutí příspěvku. Každá smlouva je dvoustranný právní vztah, kde není prostor dělat chyby, jinak je smlouva právně neplatná a poskytovaný příspěvek nadací příslušnému žadateli neoprávněně vyplacený. Z tohoto důvodu není pro nadaci akceptovatelné, aby statutární orgány žadatelů o příspěvek nebyly řádně zvolené podle svých zřizovacích listin (statutů), měli propadlé funkční období svých statutárů apod.
* Dodržení termínů přidělování grantů. Nadace má zhruba měsíc na zadministrování všech obdržených žádostí o granty na dětí a mládež. Nadace přitom nemá profesionální úředníky. Pokud by nadace připustila, že žadatelé mohou posílat neúplné žádosti respektive nadace upozorňovala jednotlivé žadatele na chyby a prosila žadatele o doplnění jejich zaslaných žádostí během této měsíční  lhůty, tak je nereálné, aby v určených termínech na přidělení grantů ukončila proces přidělování grantů.

OK. Myslím, že vyžadováním všech potřebných náležitostí jste naučili řadu z nás podávat dobře žádosti o dotace, což se teď hodí především vůči samosprávě a MŠMT. Ale z jiného soudku - co teď mapuješ?
S Méďou, Zdenkem Lenhartem, mým mapařským parťákem v současné době máme rozdělané projekty map u Luhačovic, na Slovensku u Kremnice a dokreslujeme mapy pro sprint v norském Oslu. A v příštím roce nás čekají ještě další projekty v Česku, Rakousku, Norsku, Slovensku apod. 

A ještě běháš?
Ano, běhám, ale mimo období kdy mapuji. Moje nohy, kolena a šlachy naštěstí pořád drží. A ten pocit, když vbíhám do lesa a cítím vůni lesa je stále tak hezký…. 

A na závěr, je začátek roku - co bys popřál českému orienťáku do roku 2017.
Přání, tady nebudu příliš originální: Co nejvíce dětí a mládeže běhající orienťáky, co nejvíce zapálených trenérů, kteří je to naučí a co nejvíc šikovných klubových manažerů, kteří jim seženou prostředky na jejich záslužnou práci. 

Děkuji za rozhovor a také velké poděkování tobě i celé Nadaci OB za podporu orienťáckých talentů.


« zpět