Nabídka vysokoškolských prací se zaměřením na orientační sporty

18.2.2022 Matěj Burda

Nabídka vysokoškolských prací se zaměřením na orientační sporty

Metodická rada ČSOS ve spolupráci s ostatními radami sestavila nabídku témat závěrečných prací s tématikou orientačních sportů pro všechny studenty nejen z řad orienťácké komunity.

Do seznamu se zatím zapojily celkem tři rady (Legislativní, Metodická a IT rada), list se bude průběžně aktualizovat a rozšiřovat tak, aby si téma mohl najít student jakéhokoliv oboru.

"Od tohoto kroku si slibujeme zejména akademické prozkoumání témat a problémů, které ČSOS dlouhodobě trápí nebo zajímají. Rádi bychom do dění ve svazu a orienťácké komunitě aktivně zapojili mladé a v neposlední řadě jim pomohli propojit koníček se studiem." říká o projektu jeho vedoucí Jana Kubátová.

Každé téma zajišťuje odborný garant z řad ČSOS, který bude po celou dobu psaní práce studentovi k dispozici pro další nasměrování, tipy na odbornou literaturu, pomoc s výzkumnou otázkou nebo zajištění potřebných materiálů.

Seznam je zveřejněný na Metodickém portálu a je informační. Rádi podpoříme i jiná témata týkající se orientačních sportů, nebo úpravu předložených témat dle představ zpracovatelů a jejich vedoucích prací.

V případě zájmu nebo dalších upřesňujících dotazů kontaktujte vedoucí projektu Janu Kubátovou na jkubatova@orientacnisporty.cz.


« zpět