Na počátku roku 2021 jednal VV ČSOS

8.1.2021 Petr Klimpl

Na počátku roku 2021 jednal VV ČSOS

V pátek večer jednal poprvé v letošním roce výkonný výbor ČSOS, pochopitelně on-line.

V úvodu tradičně podaly informace o své činnosti sekce (ale ani v jedné se toho přes vánoční svátky moc neudálo).

Pak byl hlavní bod jednání - určení termínu a způsobu konání volební valné hromady ČSOS. Bylo rozhodnuto, že se VH neuskuteční v termínu 24. ledna. A nebude ani on-line, což je při tomto počtu delegátů (51) a případné potřebě tajných voleb dost těžko realizovatelné. VH se uskuteční až to podmínky dovolí, nový termín bude oznámen tři týdny předem (a termín předložení kandidatur do orgánů ČSOS bude dva týdny před konáním valné hromady).

Poté byly projednány drobné úpravy rozpočtu svazu na rok 2021 a schváleno rozdělení financí pro kraje, oblasti OB a kluby OB pro talentovanou mládež. Následně byl schválen předložený návrh odměn za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ v roce 2021.

A tradičně toho bylo dost v bodě různé:
- byla vzata na vědomí informace o stavu členské základny k 31. 12. 2020: v ČSOS je 221 klubů, v nichž je 14276 členů, v letech 2019 a 2020 absolvovali alespoň jeden oficiální závod 10272 registrovaní závodníci
- VV byl seznámen s tím, že sekce OB zpracovala Manuál pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie Covid-19 - jde o doporučení účastníkům závodu, materiál se bude stále doplňovat (materiál bude zobecněn i pro ostatní sekce ČSOS)
- byla podána informace, že se letos neuskuteční Letní olympiáda dětí a mládeže
- na konci ledna vyjde Zpravodaj ČSOS, uzávěrka příspěvků je 20. ledna
- byla schválena smlouva se Sportcentrem Jičín jako pořadatelem MS v MTBO v srpnu 2023
- jako národní kontrolor MS MTBO 2023 byl schválen Milan Meier
- byla schválena změna národního kontrolora na MS 2021, místo Adama Chromého jim bude Jan Fiala
- byla vzata na vědomí zpráva o stav konání a další přípravě stacinárních tréninkových kempů
- bylo scháleno vypsání výzvy na podání žádostí na finanční příspěvky na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 2021
- byla vzata na vědomí informace o plánech činnosti Metodické rady ČSOS na rok 2021
- v závěru se VV seznámil s dotační výzvou Národní sportovní agentury pro sportovní svazy a uložil sekretariátu svazu a Ekomické radě ČSOS aby včas připravila podklady na podání žádosti o dotaci

Zápis z jednání bude zveřejněn na webu ČSOS.


« zpět