Motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS

26.10.2022 Radan Kamenický

Motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS

Výkonný výbor ČSOS schválil návrh podmínek k podpoře motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS. 

Cílem návrhu  je zvýšení udržitelnosti rozpočtu a lepšího financování orientačních sportů.

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji financování sportu v ČR se Výkonný výbor ČSOS shodl na nutnosti zvýšit podíl vlastních zdrojů. ČSOS nabízí všem členům svazu možnost zapojit se do aktivit vedoucích ke zvýšení vlastních zdrojů formou sponzorských darů, grantů, dotací apod. tak, aby za získané prostředky ve prospěch ČSOS byl člen svazu adekvátně odměněn.

Prostředky by měly být získávány v rámci „základní partnerské struktury“ (viz obsah přílohy), ale nevylučuje se ani jiná forma.

Postup

  1. Člen svazu, který bude mít zájem tuto výzvu využít, sdělí před zahájením jakýchkoliv jednání svůj záměr sekretariátu ČSOS.
  2. Sekretariát ČSOS mu potvrdí zájem svazu o realizaci jeho záměru a upřesní podmínky jednání, zároveň mu sdělí orientační výši odměny, kterou za úspěšnou realizaci záměru může obdržet.
  3. Člen svazu bude průběžně informovat sekretariát ČSOS o postupu jednání, ve finále s ním odsouhlasí formu smluvního vztahu a znění smlouvy, či jiných dokumentů (žádosti o granty, ...).
  4. Uzavření smlouvy, podání žádostí o granty, apod. bude vždy podléhat schválení VV ČSOS.
  5. Po uzavření smlouvy stanoví předsednictvo svazu způsob výpočtu odměny, která bude splatná po obdržení finanční částky na účet svazu, či České orientační, s.r.o.

Kontakt na sekretariát ČSOS: Jiří Šubrt (csos@orientacnisporty.cz, +420 737 011 553)

 


« zpět