Mapový archiv v roce 2020

16.2.2021 Zdeněk Lenhart

Mapový archiv v roce 2020

Zpráva o o archivu map pro orientační sporty za rok 2020.

Archiv map ČSOS byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem (http://mapy.orientacnisporty.cz/), k dispozici je pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů v systému ORIS a na server OBpostupy.cz. Mapový portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů. Vedle toho portál poskytuje mapařům údaje souřadnicových systémů. Kdokoliv má možnost na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu.

Vzhledem k omezením v důsledku pandemie COVID byla tvorba mnoha nových map v roce 2020 pozastavena, odložena či zrušena. Naopak výrazným obohacením archivu byla rozsáhlá sbírka, kterou věnoval Josef Wenke. Poděkování za menší příspěvky si zaslouží i řada dalších. K datu 13.2. 2021 je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 9964 map z 10500 záznamů na portále, tj. přibližně 94,9 %. Mezi archivovanými výtisky je 8767 originálů a 1197 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná.

V systému evidence bylo pro rok 2020 vyžádáno a přiděleno (a nezrušeno kvůli COVIDu!) 218 evidenčních čísel. U 120 z nich však nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nebo nedodal výtisky, nebo zanedbal obojí. Naopak však byla archivována i část „dlužných“ map z minulých let. Pro rok 2021 již bylo přiděleno 67 čísel , pro rok 2022 dosud žádné.

Shromažďování map na sekretariátu ČSOS a předávání správci archivu funguje v zásadě dobře a pravidelně.
Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo v roce 2020 s velkým zpožděním kvůli delší pracovní neschopnosti pověřeného kurátora v MJVM, ale jinak bez problémů.

V roce 2020 nebyly žádné zásadnější problémy s provozem mapového portálu, drobné aktuální problémy (včetně přesunu na nový server) byly vyřešeny obratem. Mnoho drobných oprav a dalších vylepšení však stále na realizaci čeká, například možnost zveřejnit vedle skenu mapy z archivu i autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy.


« zpět