Listopadové jednání výkonného výboru ČSOS

8.11.2017 Petr Klimpl

Listopadové jednání výkonného výboru ČSOS

V Praze na Strahově se sešel Výkonný výbor ČSOS.

Na programu byla celá řada bodů.

V úvodu po aktuálních informacích a kontrole úkolů byla podána informace o zabezpečení finále Světového poháru v OB 2018 a Kongresu IOF v ČR (zatím se v přípravě žádné zásadní problémy neobjevily). Následovala informace sekce OB, kde byly mj. schváleny příspěvky za kvalitu závodů soutěží sekce OB v roce 2017. Následovalo hodnocení reprezentace v OB a účasti na MS v OB v roce 2017.

Poté se členové VV ČSOS seznámili s informacemi se sekce trail-O a ze sekce LOB (byly schváleny úpravy Soutěžního řádu a Pravidel LOB). Následoval blok sekce MTBO - informace o činnosti sekce a hodnocení reprezentací MTBO a účasti na MS, ME, MSJ a MEJ v MTBO v roce 2017.

Pak byly projednány a schváleny materiály, které jsou připraveny na prosincovou Valnou hromadu ČSOS (zajištění VH, informace o hospodaření ČSOS v roce 2017, návrh rozpočtu ČSOS 2018). Dále byly  probrány nové rozvojové projekty ČSOS - sekcím byl uložen úkol se těmito rozvojovými projekty zabývat a předložit VV ČSOS informaci, jak tyto projekty připraví.

Hodně záležitostí bylo projednáno i v bodě různé - příprava vyhlášení Ankety na počátku prosince v Luhačovicích, novelizace Stanov ČSOS (bude předložena VH ČSOS), rozšíření podpory projektů ČSOS pro mládež a veřejnost v roce 2017 (možnost financování až 7 akcí pořádaných jedním klubem), olympijské parky 2018 (LOB bude v Mostech u Jablunkova, v Karlově pod Pradědem a v Brně), byly schváleny Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS 2018, byla odmítnuta nabídka IOF na uspořádání MS v trail-O 2021 v ČR, informace o přípravě ZODM a další.


« zpět