Listopadové jednání VV ČSOS

9.11.2022 Petr Klimpl Převzato z ČSOS

Listopadové jednání VV ČSOS

Ve středu odpoledne se v Praze na Strahově sešel výkonný výbor ČSOS.

Úvodní část měla klasickou podobu - aktuální informace, kontrola úkolů, informace sekcí a rad (sekci OB byl schválen návrh na příspěvky pořadatelům za kvalitu závodů).

Poté proběhlo hodnocení sezóny 2022 jednotlivých reprezentačních výběrů v orientačním běhu za účasti reprezentačních trenérů Jana Šedivého, Pavla Košárka a Marka Cahla. Výkonný výbor ocenil velmi dobré výsledky (všechna reprezentační družstva získala letos an významných světových či evropských soutěžích medaile) a poděkoval realizačním týmům za odvedenou práci.

Následně byla projednána příprava Valné hromady ČSOS, byla projednána další verze návrhu rozpočtu na rok 2023, členové VV byli seznámeni s přípravou o-víkendu v Chotěboři.

Na závěr v bodě různé bylo mj. projednáno vyhlášení programů NSA na podporu sportu pro rok 2023, dále byla přijata rezignace Marka Pospíška na předsedu marketingové rady ČSOS a pár dalších věcí.


« zpět