Listopadové jednání VV ČSOS

10.11.2021 Petr Klimpl

Listopadové jednání VV ČSOS

Ve středu v podvečer jednal on-line výkonný výbor ČSOS.

V úvodu proběhly aktuální informace (byly podány informace o jednání prezidentské konference IOF i o tom, že ČSOS dostal dotaci na pořízení movitého majetku).

Následovaly informace sekcí a rad ČSOS (sekce OB předložila ke schválení příspěvky za kvalitu závodů v roce 2021).

Další částí byla hodnotící - hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB dospělých, hodnocení sezóny 2021 juniorské reprezentace OB, hodnocení práce s mládeží v roce 2021 včetně výsledků MED, hodnocení sezóny 2021 reprezentace MTBO dospělých a hodnocení sezony 2021 JRD a VD v MTBO.

Další bodem programu bylo projednání další verze návrhu rozpočtu ČSOS 2022, po velké diskuzi nebyl návrh schválen, další projednání návrhu rozpočtu bude na mimořádné schůzi VV ČSOS po skončení semináře na Medlově. A právě příprava tohoto diskusního fóra na Medlově, které se uskuteční 16. - 17. listopadu, byla dalším bodem programu.

V závěru byl bod různé, kde byly projednány registrační poplatky sekcí pro rok 2022 (OB, MTBO a trail-O, LOB se zatím nemění, protože už registrace probíhají), výběrové řízení na využití dotace NSA na movitý majetek, zpracování koncepce rozvoje ČSOS, která je nutná pro žádosti o dotace u NSA (návrh koncepce zpracují Kamenický, Štáfek a Plochová), byl projednán materiál orientační sporty v České televizi v roce 2022, bylo schváleno vyúčtování memoranda s kluby pořádájící MS 2021, probrány byly i další body.


« zpět