Listopadové jednání VV ČSOS

18.11.2019 Petr Klimpl

Listopadové jednání VV ČSOS

V pondělí odpoledne jednal v Praze Výkonný výbor ČSOS.

Na programu měl v úvodu tradiční věci (aktuální informace a kontrola úkolů), pak proběhly informace jednotlivých sekcí (na návrh sekce OB bude další dva roky ústředním trenérem mládeže Marek Cahel).

Následovala zpráva o činnosti o-reprezentace v roce 2019, kterou předložil Jan Šedivý. Poté proběhla informace o průběhu projektu MŠMT/EU „Zažij svůj domov“, Pavel Štáfek okomentoval další zprávu o realizaci tohoto projektu.

Mapová rada (Jan Langr) předložila ke schválení české verze mapových specifikací Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2), Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019) a Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019), zatímco sprintový a lyžařský klíč začnou platit bez výhrady od 1. 1. 2020, pro lesní klíč bylo schváleno přechodné ustanovení pro oblastní a vícedenní závody, že lze použít do konce roku 2020 i mapové klíče ISOM 2000 a ISOM 2017.

Předseda Metodické rady Jan Picek podal informace o činnosti rady (proběhla i ukázka nového metodického webu, který bude slavnostně představen na semináři trenérů v sobotu v Jablonci nad Nisou).

Dalším bodem byla příprava valné hromady ČSOS 2019 a schválení podkladových materiálů, především návrhu rozpočtu svazu na další rok.

V bodě různé byla mj. podána informace o tom, že IOF advisor kliniky v Brně se zúčastní čtyři členové svazu, byla podána informace o obsazení Stacionárních tréninkových kempů (obrovský zájem je o prázdninové pobyty ve Švédsku) a byly projednány i další drobnosti.


« zpět