Lednové jednání VV ČSOS

12.1.2022 Petr Klimpl

Lednové jednání VV ČSOS

Ve středu v podvečer jednal na Strahově letos poprvé Výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích proběhly informace sekcí (sekci OB byly schváleny sportovně technické dokumenty). Poté byly informace rad. Velmi zajímavá byla informace o plánech metodické komise - připravované workshopy (trénování dětí v OB, OOmaper, QuickEvent), plán metodických střed, příprava nových metodických pomůcek (Dohledávka, Nové pexeso, aktualizovaný "zelený" plakát mapových značek, doplnění angličtiny do online přípravy, pracovní listy na teoretickou přípravu do tělocvičny). Hodně toho připravuje i rada IT - sjednocení hostingu svazových aplikací, společné cloud úložiště Google drive, vyhodnocení nového systému pro přenos mezičasů BlueBox, možné sjednocení vizuálního vzhledu webu sekce MTBO.

Následně bylo provedeno vyhodnocení závěrů ze semináře na Medlově, byla přidělena odpovědnost za realizaci jednotlivých závěrů, což bylo hned zapracováno do plánu práce VV ČSOS v roce 2022.

Velká pozornost byla věnována ekonomickým záležitostem (dotační výzva NSA – Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022, rozdělení příspěvků na činnost KS ČSOS, příspěvků na talenty v oblastech sekce OB a v o-klubech ČSOS, schválení výzvy na podporu map v oblastech sekce OB, byl schválen návrh odměn za umístění na MS, WG, ME, MSJ a MEJ v roce 2022.

Členové VV pak projednali, jak proběhne Czech O-Tour 2022 (změna celého projektu bude zveřejněna 17. ledna), pak bylo projednáno organizační a personální zajištění MSJ v OB 2024 (byl schválen předseda organizačního výboru Jiří Valeš, zástupce ČSOS Jan Picek a národní kontrolor Daniel Wolf).

V závěru byly projednány některé body v různém - statistické údaje o počtu členů a závodníků ve svazu v roce 2021, do ČSOS byly přijaty dva nové kluby (SAD a ZTC), byla podána informace o mezinárodní činnosti a o zajištění AMS v LOB 2022, atd.).


« zpět