Lednové jednání VV ČSOS

13.1.2020 Petr Klimpl

Lednové jednání VV ČSOS

Na svém prvním letošním jednání se sešel výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích (ke konci roku bylo v ČSOS 220 klubů s 14000 členy) a kontrole úkolů byly projednány hlavní úkoly a plán práce na rok 2020 (hodně se mluvilo o oslavách 70 let OB v České republice).

Pak proběhly informace sekcí (sekce OB předložila ke schválení sportovně technické dokumenty).

Dušan Vystavěl pak seznámil se závěry víkendového jednání „Joint meeting“ IOF, byly schváleny příspěvky na podporu tvorby map v oblastech.

Hodně se diskutovalo v bodě informace o přípravě LOB na Zimní olympiádě dětí a mládeže, po jednání VV ČSOS bylo připraveny další varianty v případě nedostatku sněhu.

Dále byly schváleny odměny za umístění na MS, ME, MSJ v roce 2020.

A v bodě různé toho bylo také dost - byly schváleny příspěvky na činnost KS ČSOS a na talenty sekce OB v oblastech sekce OB a klubech ČSOS, byly projenány úpravy v IS ORIS, byla projednána výzva MŠMT na pořízení movitého majetku, byl přijat do ČSOS nový klub (MTU), byla podána informace o přípravě olympijských festivalů o prázdninách (Brno, Praha, Ostrava), byly projednány změny v mediální činnosti ČSOS a další.


« zpět