Květnové jednání VV ČSOS

11.5.2022 Petr Klimpl

Květnové jednání VV ČSOS

Ve středu jednal on-line výkonný výbor ČSOS.

Program začal hodnocením MS, MSJ, MED a ME v lyžařském, které přednesli Přemek Škoda, Richard Klech, Honza Pecka a Vašek Zakouřil.

Následovaly aktuální informace (svaz dosud nedostal od NSA žádnou dotaci, byla podepsána smlouva s Českou televizí pro rok 2022) a informace sekcí a rad o jejich činnosti od minulého jednání VV. Následovaly informace z IOF, mj. byl za člena GDC IOF doporučen Ondřej Pipek.

Dalším bodem programu byla personální změna v České orientační s.r.o. spočívající ve volbě třetího jednatele této společnosti, místo Ivana Matějů byla schválena Dominika Plochová; současně byl schválen úkol pro marketingovou radu zpracovat návrh uvažovaného rozsahu činností ČO i zpracovat návrh způsobu řízení ČO. Pak pokračovalo vyhodnocení jednotlivých výstupů z loňského semináře na Medlově.

V závěru byl bod různé, kde mj. zazněly informace o jednání se zástupci Ministerstva obrany a Agentury ochrany přírody a krajiny, do ČSOS bude přijat nový klub Sokol Klatovy, byl schválen nový koordinátor STK Robert Heczko (činnost bude postupně přejímat od Honzy Petržely), bylo jednáno o využití transparentního účtu pro podporu Ukrajinců ve svazu, byla vyjádřena podpora využití názvu Czechia při vystoupení v zahraničí a pár dalších drobností.

MILFS, Matures, Teens. Best Porn Online https://mat6tube.com/ watch right now! USA, UK, Australia, South Korea, France, Germany, etc.

« zpět