Kde bude vyhlášení Ankety 2015?

29.12.2014 Petr Klimpl

P-ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele vyhlášení ankety „Nejlepší o-sportovec  2015“.

Podmínky výběrové řízení na pořadatele vyhlášení ankety „Nejlepší o-sportovec 2015“:  

 

Termín vyhlášení ankety:  poslední listopadový nebo první prosincový víkend 2015

 

Spojení s dalšími akcemi:

Anketa se uskuteční v rámci společenského večera O-gala 2015.

Dále má pořadatel možnost navrhnout spojení vyhlášení Ankety se shromážděním sekce OB a Valnou hromadou ČSOS.

 

Ekonomické podmínky zajištění vyhlášení Ankety:

ČSOS zajistí na Anketu ceny všem vyhlašovaným sportovcům formou skleněné trofeje. (popř. pořadateli uhradí přiměřenou částku za jejich zhotovení)

ČSOS dále poskytne  v rámci podepsaných smluv ceny formou poukázek nebo věcných cen od sponzorů

ČSOS poskytne příspěvek na pronájem sálu v  ekvivalentní výši cca 80 vstupenek  (pro nominované závodníky, členy P-ČSOS a vedení sekci, šéftrenéry, novináře, sponzory a apod.)

ČSOS zajistí pozvání všech nominovaných závodníků, členů P-ČSOS a vedení sekcí, šéftrenérů reprezentačních týmů a výběrů dorostu, sponzorů ČSOS, zástupců časopisu OB, novinářů apod.

 

Pořadatel zajistí důstojnou formou vyhlášení ankety Nejlepšího o-sportovec 2015 dle výsledků dodaných sekretariátem ČSOS v průběhu společenského večera O-Gala 2015

Pořadatel umožní prezentaci (formou velkoplošného promítání nebo podobnou formou) sponzorů ČSOS

Pořadatel zajistí pro cca 80 pozvaných účastníků drobné občerstvení.

 

Další podrobnosti: sdělí na vyžádání sekretariát ČSOS

 

Termín přihlášek: e-mailem do 15. ledna 2015 na adresu sekretariátu ČSOS (csos@cstv.cz)

 

O přidělení pořadatelství rozhodne P-ČSOS na svém jednání dne 21. 1. 2015


« zpět