Jednání výkonného výboru ČSOS v listopadu

23.11.2020 Petr Klimpl

Jednání výkonného výboru ČSOS v listopadu

V pondělí večer jednal výkonný výbor ČSOS.

V úvodu byly jako vždy aktuální informace.

Po nich proběhly informace jednotlivých sekcí. V části sekce OB byly schváleny příspěvky za kvalitu závodů v roce 2020, bylo schváleno finanční zabezpečení TSM na rok 2021 a bylo uloženo legislativní radě a radě pro podporu inovací připravit manuál režimových opatření při pořádání závodů pro jednotlivé stupně omezení ze strany státních orgánů včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické stanici. LOB podala informaci o přípravě sezóny a o Shromáždění sekce LOB (předsedou byl opět zvolen Přemek Škoda, MTBO měl také informaci o přípravě sezóny a bylo projednáno zabezpečení pořádání MS MTBO v roce 2023 (centrum v Jičíně).

A poté byl nejdůležitější bod jednání. Valná hromady ČSOS neproběhne 12. 12. 2020, ale sejde 24. ledna 2021 v Praze. Současně byl posunut i termín na podávání kandidatur do volených funkcí ČSOS zveřejněný v Zásadách volební kampaně, návrhy lze podávat do 10. ledna 2021.

Pak byly projednány výzvy Národní sportovní agentury. Následně byla podána informace o plnění rozpočtu svazu v roce 2020 a byl projednán návrh rozpočtu na rok 2021 (bude ještě dopracován na dalším jednání VV ČSOS v prosinci).

Metodická rada ČSOS podala informaci o své činnosti a o svých akcích (a je jich hodně). Pak byla přednesena informace o přípravě mistrovství světa v OB 2021 (a o řadě jednání s IOF o zajištění tohoto šampionátu).

A v závěru byl bod různé. Byl schváleno prodloužení výjimky ze specifikace „ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh“ pro oblastní a vícedenní závody, pro něž lze použít do konce roku 2021 i specifikace ISOM 2000 a ISOM 2017. Byla podána informace o tom, že prosincové STK na Božím Daru a na Mísečkách se neuskuteční. Do ČSOS byl přijat nový klub Team Jizerky (zkratka JJN) se sídlem v Jablonci nad Nisou, bude působit v Ještědské oblasti. VV se seznámil s výsledkem kontroly MŠMT na hospodaření s dotacemi, která dopadla bez závad. Ivan Matějů předložil plán televizních přenosů z orientačních sportů v roce 2021. A také byla projednána informace Dušana Vystavěla o jednání předsednictva IOF.


« zpět