Jednání VV ČSOS v dubnu

10.4.2024 Petr Klimpl Převzato z ČSOS

Jednání VV ČSOS v dubnu

Ve středu odpoledne jednal výkonný výbor ČSOS, jednání se uskutečnilo v Praze na Strahově.

V aktuálních informacích byla podána informace o semináři na NSA, který se týkal řady věcí, zvláště pak dotací na činnost svazu, na talentovanou mládež a na reprezentaci (v průběhu jednání přišla informace, že dostaneme ještě v dubnu zálohu ve výši 95 % loňské dotace, případnou další částku po vyhodnocení podkladů později). Současně byly upozorněny kluby, že musí provést administrativní úkol v rejstříku sportu, aby dostali dotaci Můj klub.

Následovaly informace sekcí a pak informace Rad ČSOS; nejdůležitějším bodem této části bylo schválení nové Směrnice pro nakládání s osobními údaji, zajímavé byly i výsledky ankety týkající s vydávání O-knihy.

Další blok patřil hodnocení lyžařského OB, nejprve Richard Klech hodnotil výsledky dospělé reprezentace, především na MS, ale i na dalších akcích, poté dvojice Jan Pecka a Václav Zakouřil provedla hodnocení výsledků této sezóny (úspěšné MSJ a MED), ale i hodnocení celého tříletého období, kdy působili u týmů juniorů a dorostu.

Pak byla předložena zpráva o hospodaření ČSOS v roce 2023, vzhledem k nedoúčtování dotace od Libereckého kraje bude projednána dodatečně. Jirka Šubrt rezignoval na funkci jednatele v České orientační, jeho nástupcem byl jmenován Petr Klimpl (spolu s ním jsou jednateli této společnosti Radan Kamenický a Dominika Plochová).

V dalším bodě byly projednány výsledky výběrových řízení; šéftrenérem dospělé reprezentace LOB bude v dalším období Jan Pecka, šéftrenérem juniorů a dorostu Václav Zakouřil; na pozici projektového manažera ČSOS byl vybrán Jan Picek.

Dalším materiálem, který VV projednal bylo schválení kompletního plánu TV vysílání na ČT sport (včetně velmi zajímavé nabídky od IOF na balíček přenosů z MS v OB a Světových pohárů v OB).

Následně byla podána informace o zabezpečení MSJ 2024 v Plzni (přípravy zatím probíhají velmi úspěšně) a MED 2025 v OB v Brně.

V bodě různé byla projednána účast českých delegátů na kongresu IOF v červenci ve Skotsku.


« zpět