Jednání VV ČSOS

20.10.2020 Petr Klimpl

Jednání VV ČSOS

V úterý jednal on-line výkonný výbor ČSOS.

Na programu byly v úvodu tradiční aktuální informace a kontrola úkolů, pak přišly informace sekcí (to hlavní bylo, že VV ČSOS podpořil návrh na pořádání akademického MS v LOB v roce 2022 v České republice, jehož pořadatelem byl byl ČAUS). Následovala příprava Valné hromady ČSOS 2020, byl schválen volební řád a zásady volební kampaně (VH musí být fyzická, protože je volební, na konci listopadu bude rozhodnuto, zda se uskuteční v prosinci, či bude přeložena na rok 2021).

Pak následovala ekonomika - informace o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2020 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2021.

Po informaci o zrušení Euromeetingu 2020 a o přípravě MS v OB 2021 byl bod různé. V něm byla projednána nominace zástupců ČSOS do komisí IOF (Lenka Klimplová – komise rozvoje, Jaroslav Kačmarčík – komise rozvoje, Alena Voborníková – pracovní skupina pro vzdělávání komise rozvoje, Luděk Krtička – mapová komise, Jiří Putík – komise MTBO, Hanna Rost – komise LOB, Jan Fiala – komise OB), byla projednána účast zástupců ČSOS na slavnostním odhalení pamětní desky k 70 rokům OB v chatě na Bunči a také byla podána informace, že na pořadu ZODM v roce 2022 v Královehradeckém kraji bude opět lyžařský OB).


« zpět