Jednání VV ČSOS

17.5.2017 Petr Klimpl

Jednání VV ČSOS

Ve středu v podvečer se na Strahově sešel výkonný výbor ČSOS na svém dalším jednání.

  • V úvodu se zabýval aktuální ekonomickou situací ve financování sportovních svazů na základě opatření ze strany MŠMT, kterým došlo k pozastavení některých programů. VV ČSOS rozhodl, že nebude omezovat sportovní a organizační činnost svazu, a že dodrží schválený rozpočet na rok 2017 přijatý na valné hromadě svazu a upravený na březnovém jednání výkonného výboru. Pro plynulé financování činnosti budou použity prostředky z rezervy ČSOS. VV ČSOS schválil rozeslaní (formou zálohy) 70 % příspěvku na činnost krajských svazů ČSOS a TSM (zbylé prostředky na činnost KS ČSOS a TSM rozešle sekretariát ČSOS na základě smlouvy hned po zveřejnění čísla rozhodnutí z MŠMT). 
  • V další části byly podány informace o dění od posledního jednání, mj. že ČSOS doporučil Jana Procházku do komise závodníků Českého olympijského výboru.
  • Pak proběhly informace sekcí ČSOS (OB, MTBO, LOB i Trail-O).
  • Dalším bodem bylo hodnocení ME a MS v lyžařském OB - VV ČSOS konstatoval, že vystoupení především na MS bylo velmi úspěšné, a poděkoval závodníkům a realizačnímu týmu za velmi dobrou reprezentaci.
  • Následovala informace Davida Aleše o přípravě série Světového poháru v OB v roce 2018 (návštěva kontrolora IOF proběhla úspěšně), dále byla podána informace o návštěvě předsedy foot o-komise IOF, který posuzoval naši kandidaturu na pořádání MS 2021.
  • Dušan Vystavěl písemně předložil návrh na uspořádání jednání představitelů federací orientačních sportů středoevropských zemí v listopadu v Praze (bylo schváleno), byly probrány i některé materiály na jednání při MS v OB.
  • Bohatý byl bod bod různé, VV se seznámil s přípravou Word Orienteering Day, dále byly probrány závěry z jednání VH ČUS a závěry z jednání pléna a komisí ČOV, rozdělení dotace z programu IV MŠMT - Údržba a provoz TJ/SK, byla schválena "Výroční zpráva ČSOS 2016", byl projednán průběh úpravy Stanov ČSOS, byly schváleny Hospodářské směrnice ČSOS a přidružených dokumentů, byla projednána účast LOB na Olympijských parcích v roce 2018 (Jablonec nad Nisou, Brno). V závěru se VV ČSOS zabýval personální systematizaci svazu včetně přípravy vyhlášení výběrových řízení.

« zpět