Jednal výkonný výbor svazu

17.1.2018 Petr Klimpl

Jednal výkonný výbor svazu

Ve středu v podvečer se v Praze na Strahově sešel na svém prvním letošním jednání výkonný výbor ČSOS.

V úvodu zazněly aktuální informace, v nichž byla podána informace o výsledku hlasování per rollam (mj. rozdělení příspěvků na TSM), poté informace o počtu členů ČSOS (217 klubů, je v nich více než 13 200 lidí), informace o vypsaných programech MŠMT, informace o placení příspěvků klubů a zaslání evidenčních listů (některé kluby ještě svoji povinnost nesplnily, informace o podepsání reklamních smluv na rok 2018.

Následně byly projednány hlavní úkoly a plán práce v roce 2018 (valná hromada ČSOS bude 8. 12. 2018).

Poté podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce ČSOS (sekce OB mj. předložila ke schválení sportovně technické dokumenty a návrh rozdělení finančních příspěvků na talenty v klubech a oblastech).

V další části byla projednána mezinárodní činnost ČSOS v roce 2018, kde bylo probráno finanční zabezpečení akcí, kterých se naši delegáti zúčastní, zvláštní pozornost potom byla věnována přípravě Kongresu IOF, který pořádáme v říjnu v Praze.

Dalším bodem byla informace o zajištění závodů v LOB na ZODM 2018, účast svazu na Olympijských parcích (budou tři) a účast OB na LODM 2019 v Liberci. Následně byla projednána koncepce spolupráce s médii v roce 2018 (za pozornost stojí, že bude na konci roku 2018 vydána formou knihy ročenka svazu), schválen byl návrh odměn za umístění na MS, ME a MSJ v roce 2018.

A v závěru byl hodně bohatý bod různé - byla schválena úprava Zásad pro určování výdajových položek rozpočtu ČSOS a následně pak příspěvky na činnost krajských svazů ČSOS, dále pak směrnice pro účast v závodech ČSOS, byl schválen seznam partnerů ČSOS, byl přijat nový klub DLP, byla projednána problematika rad ČSOS a jejich členů, řešily se kluby ČSOS bez právní subjektivity a řada dalších věcí.


« zpět