Jednal výkonný výbor ČSOS

12.10.2022 Petr Klimpl

Jednal výkonný výbor ČSOS

Ve středu jednal Výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích podaly informaci o své činnosti jednotlivé sekce (sekce LOB předložila úpravu soutěžních dokumentů na rok 2023), pak podaly zprávu o své činnosti i rady ČSOS.

Následoval blok MTBO - hodnocení sezóny 2022 reprezentace dospělých a hodnocení sezóny 2022 juniorské reprezentace a výběru dorostu. Dalším bodem jednání byla informace o mezinárodní činnost (členové ČSOS v komisích IOF, závody WRE v ČR v roce 2023, reprezentace bude mít na dresech nápis Czechia).

Velmi důležitým bodem bylo projednání první verze návrhu rozpočtu svazu na rok 2023 (to zatím není nic radostného, proti roku 2022 je nutno dost škrtat, po diskuzi bylo rozhodnuto, že materiál dopracuje ekonomická rada ve spolupráci s předsednictvem ČSOS, konečná verze bude na jednání v listopadu).

Pak bylo projednáno zajištění organizace Světového poháru v OB 2023, mistrovství světa juniorů v OB 2024 a mistrovství světa v MTBO 2023, v roce 2023 pokračuje Czech O-Tour (bude opět třídílná).

Dalším bodem bylo probrání všeho kolem o-víkendu v Chotěboři. A v závěru byl bod různé - návrhy na uvedení do síně slávy OB, návrhy odměn pro členy ČSOS, vyhlášení programů NSA na podporu sportu, informace o přípravě TV přenosů na ČT Sport v roce 2023 a další.


« zpět