Jednal výkonný výbor ČSOS

3.6.2020 Petr Klimpl

Jednal výkonný výbor ČSOS

Ve středu večer proběhlo formou videokonference jednání výkonného výboru ČSOS.

  • V úvodu byl obligátní bod - aktuální informace a kontrola úkolů, následovaly informace sekcí.
  • Poté byla projednána zpráva o hospodaření - bylo probráno čerpání finančních prostředků od MŠMT a od ČOV a na to navázala úprava rozpočtu.
  • VV se poté zabýval přípravou na jednání Kongresu IOF a dalšími věcmi ve vztahu k IOF.
  • Další bod se týkal MS v MTBO - bylo projednáno vyúčtování zrušeného MS v MTBO 2020 (náklady byly cca 800 tis. Kč) a následně byl schválen návrh na podání přihlášky na pořádání MS v MTBO v roce 2023 s centrem v Jičíně.
  • Organizační výbor MS 2021 v OB poté podal zprávu o přípravách MS a letošního Euromeetingu včetně průběžných jednání s IOF i s variantami rozpočtu, VV ČSOS schválil postup jednání s IOF.
  • A dost toho bylo i v různém - přijetí nového klubu do ČSOS (KTI), schválení výroční zprávy ČSOS za rok 2019, projednání dokumentů GDPR (rodné číslo v rejstříku sportovců), schválení úpravy Disciplinárního řádu ČSOS, schválení návrhu akcí ČSOS v roce 2020 do vysílacího plánu ČT Sport, projednání projektu Rozvoje Metodického portálu ČSOS pro přípravu mládeže a reprezentace, hovořilo se i o stacionárních tréninkových kempech v roce 2021, byly schváleny propozice závodů OB na LODM 2021.

« zpět