Jednal výkonný výbor ČSOS

27.6.2017 Petr Klimpl

Jednal výkonný výbor ČSOS

V Brně se sešel na svém další jednání výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů.

Po aktuálních informacích z orientačních sportů byla podána informace o vývoji ve sportovním prostředí a financování sportu. Následovaly informace jednotlivých sekcí ČSOS, informace o přípravě Světového poháru v OB 2018, plán přenosů z orientačních sportů v České televizi v roce 2018, informace z mezinárodní oblasti a příprava na jednání při MS v OB.

Velmi bohatý byl bod různé, kde bylo mj. projednáno - průběh úpravy Stanov ČSOS, informace o průběhu výběrových řízení na zaměstnance svazu, zavedení nového mapového klíče ISOM 2017 do podmínek ČSOS (od 1. 1. 2018 bude povinně zaveden na mapách pro závody soutěží sekce OB, v přechodném období v letech 2018 až 2020 je možné na oblastních a vícedenních závodech použít mapový klíč ISOM 2000), technický upgrade přenosu mezičasů - Racom, informace o možnosti spolupráce s ministerstvem obrany a další věci.


« zpět