Jednal výkonný výbor ČSOS

15.3.2017 Petr Klimpl

Jednal výkonný výbor ČSOS

Ve středu odpoledne se v sídle ČSOS v Praze na Strahově sešel výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů.

Porgram jednání výkonného výboru byl velmi bohatý:

  • Po aktuálních informacích a kontrole úkolů byly projednány informace sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O).
  • Proběhlo hodnocení JMS a MED v lyžařském OB 2017, oceněno bylo vystoupení dorostenců, naopak s výsledky dalších spokojenost moc nebyla.
  • Byly projednány návrhy na úpravu rozpočtu ČSOS tak, jak je předem projednalo předsednictvo ČSOS (grantové řízení MŠMT bylo vůči nám příznivější, než předpokládal rozpočet schválený valnou hromadou v prosinci 2016, celkově jsme dostali o více než 4 mil. Kč více než jsme čekali; a tak se posílily jednotlivé položky).
  • Podrobně bylo probráno zajištění mezinárodních akcí v ČR v letech 2018 - 2021 (návštěvy delegátů IOF na připravenost jednotlivých akcí, účast představitelů svazu na jednáních IOF, atd.).
  • Byla předložena informace o reklamním zabezpečení soutěží ČSOS v roce 2017.
  • Podrobně byla projednána zpráva o hospodaření ČSOS v roce 2016 i zpráva o činnosti a hospodaření Česko orientační s.r.o.
  • Do programu byl doplněn bod mapové rady - byla projednána zpráva mapové rady ČSOS a byl schválen seznam autorizovaných tiskařů pro závody.
  • Hodně rozsáhlý byl bod různé: delegátem na valné hromadě ČUS bude za svaz Jiří Šubrt, valná hromady ČSOS 2017 a vyhlášení ankety 2017 bude 2. prosince 2017 v Luhačovicích, do VSC MŠMT byli doporučeni od 1. dubna Vendula Horčičková a Marek Minář, byly projednány zásady novelizace Směrnice o hospodaření ČSOS a včetně zásad pro jednotlivé oblasti, byla vzata na vědomí smlouva s Česko televizí o přenosech v roce 2017.
  • V závěru se pak členové VV věnovali návrh personální systemizaci svazu.

« zpět