Jednal výkonný výbor ČSOS

18.1.2017 Petr Klimpl

Jednal výkonný výbor ČSOS

Ve středu v podvečer se v Praze na Chodově sešel na svém prvním jednání nově zvolený výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů.

V úvodu v aktuálních informacích informovali předseda a sekretář svazu o nejnovějších věcech týkajících se činnosti svazu - byl proveden zápis do spolkového rejstříku, byly podány kandidatury na pořádání mezinárodních akcí, proběhlo vyúčtování státních dotací od klubů, krajů a TSM, byly vyúčtovány prostředky ČOV realizované v roce 2016, byl probrán stav registrace klubů na počátku roku, byl vydán rozpis ZODM 2018, byly podepsány reklamní smlouvy s Lesy ČR, TOI-TOI (snížení cen sanitárních zařízení proti roku 2016) a T-Mapy, před podpisem je reklamní smlouva s Českým národním podnikem.

Následovaly informace sekcí (sekce OB v tomto bodě předložila ke schválení novelizaci Soutěžního a Klasifikačního řádu; byly schváleny dotace pro jednotlivá TSM a projednáno účelová určení těchto finančních prostředků). V dalším bodě byla představena mezinárodní činnost ČSOS v roce 2017, pak byl projednán návrh odměn za umístění na MS, WG, ME a MSJ v roce 2017.

V bodě různé byly zajímavé body - návrh na zapojení do projekt Erasmus ve spolupráci s Německým svazem OB (přednesl Honza Picek), schválení rozdělení příspěvků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2017. Rozvojové projekty OB budou v roce 2017 stejné jako v roce minulém (Dny orientace v přírodě, Areály pevných kontrol, výukové mapy). Dále proběhla diskuze k vyhlášení ankety - byl zvolen termín na počátku prosince (zřejmě společně s valnou hromadou), bude se hledat pořadatel. Dále se řešila informovanost uvnitř svazu po "zániku" časopisu Orientační běh (vydávání newsletteru a dalších materiálů), způsob přidělování individuální finanční podpory reprezentantům, bylo shváleno řešení kolem šéftrenéra juniorské reprezentace OB a další drobné věci. dnepropetrovsk.natashaescort.com

Pak byly projednány termíny konání VV ČSOS v roce 2017.

Následně proběhla velká diskuze nad hlavními úkoly ČSOS na rok 2017 - 2020 (podklad pro tento bod zpracoval z došlých materiálů Ivan Matějů). Úkoly byly vytyčeny v těchto oblastech:

  • Obecné úkoly
  • Oblast reprezentace
  • Oblast práce s talenty
  • Oblast metodiky
  • Oblast rozvoje OS
  • Oblast propagace a mediální 
  • Oblast ekonomiky
  • Oblast mezinárodní činnosti
  • Oblast pořádání mezinárodních závodů a velkých závodů v ČR
  • Oblast legislativní 
Úkoly budou ještě dopracovány.

« zpět