Jednal VV ČSOS

12.9.2022 Petr Klimpl

Jednal VV ČSOS

V pondělí odpoledne jednal Výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích a kontrole úkolů podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce (OB, LOB, MTBO a Trail-O) a rady.

Velká pozornost byla věnována úpravě rozpočtu ČSOS na rok 2022 (ekonomická rada předložila optimalizaci rozpočtu po značném snížení dotace od Národní sportovní agentury).

Další část byla věnována Trail-O - hodnocení ME a MS v Trail-O 2022 a přípravě  mistrovství světa v Trail-O v roce 2023. Následovala informace o dosavadním průběhu Czech O-tour 2022, o přípravě Světového poháru v roce 2023. Důležitá zpráva byla předložena o organizačním zajištění MS juniorů 2024 v západních Čechách, kde byla schválena změna organizačního výboru i centra šampionátu. Dále byla podána informace o organizačním zajištění MS v MTBO v roce 2023.

V dalším průběhu byl schválen návrh na svolání valné hromady ČSOS. Následným bodem bylo projednání O–víkendu (25. - 27. 11. v Chotěboři), kde proběhne vyhlášení Ankety, Valná hromada ČSOS, Shromáždění sekce OB, seminář trenérů OB, seminář rozhodčích OB a několik dalších akcí.

V bodě různé pak vzal VV ČSOS na vědomí shrnutí práce s mládeží v sekci OB, schválil vydání O-knihy 2022 (předplatné bude 400 Kč, bez objednání bude stát 600 kč), vzal na vědomí novou antidopingová směrnice, projednal přípravu autogramiáda OB na M ČR štafet, schválil zásady odměn za sponzorské příspěvky a dary, schválil záměr zpracování kandidatury na pořádání veteránského MS v roce 2026 v jižních Čechách a další věci.


« zpět