Jak urychlit covidovou administrativu na závodech?

18.8.2021 Jana Kubátová

Jak urychlit covidovou administrativu na závodech?

Bohužel ani v podzimní části závodní sezóny se nezbavíme covidových opatření a s ním související administrativy. Jak vše urychlit a ušetřit čas sobě i ostatním?

Závodník

Všichni účastníci hromadných akcí se také v průběhu podzimu budou muset prokazovat dokladem o bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Od konce července již není možné prokazovat se čestným prohlášením!

Veškeré doklady můžete mít vytištěné z portálu (https://ocko.uzis.cz) nebo použít aplikaci Tečka, kterou výrazně doporučujeme všem členům ČSOS. Aplikace po přihlášení automaticky stahuje platné certifikáty, umožňuje také stažení certifikátů dalších osob (rodiny, svěřenců, …). Na závodech pak pouze ukážete QR kód a pořadatel po naskenování reverzní aplikací čTečka přečte informaci o vaší bezinfekčnosti. Pokud ji jednou nainstalujete, nemusíte již před závody nic dalšího tisknout nebo archivovat, pouze online aktualizovat pro načtení nových certifikátů.

Pořadatel

Mimo dalších platných opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanicí je nutné u všech účastníků (včetně pořadatelů nebo externích firem) kontrolovat covid-19 bezinfekčnost (viz výše).

V rámci urychlení administrativy doporučujeme používat aplikaci MZČR čTečka a motivovat účastníky k používání reverzní aplikace Tečka. Jedná se o jednoduchý způsob kontroly, který může velmi zjednodušit celou administraci. Po naskenování QR kódu okamžitě vidíte, zda se závodník prokazuje platným certifikátem.

Zároveň doporučujeme každého účastníka, který se prokáže platným certifikátem viditelně označit (páska na ruce), závodníkům bez pásky poté neumožnit start.

Pokyny

Pro potřeby pořadatelů nabízíme možné znění Covid-19 odstavce do Pokynů.

Covid-19

Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.

Každý účastník je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Pro urychlení kontroly doporučujeme instalaci aplikace Tečka. Po prokázání obdrží každý účastník identifikační pásku, bez které mu nebude umožněn start.


« zpět