ISSprOM 2019 z pohledu závodníka

12.3.2020 Libor Bednařík

ISSprOM 2019 z pohledu závodníka

Nová závodní sezóna je sice zatím v nedohlednu, přesto je vhodný čas připomenout si, co nás čeká v souvislostí s platností nového mapového klíče pro sprint ISSprOM 2019.

Detailní popis změn vydala MC IOF v dokumentu International Specification for Sprint Orienteering Maps ISSprOM 2019 What has changed from previous ISSOM 2007. Mapová rada ČSOS připravila překlad tohoto dokumentu pod názvem Mezinárodní specifikace Mapy pro orientační sprint ISSprOM 2019 Co se změnilo z předchozího ISSOM 2007. Tento překlad lze najít na této adrese.

Odkazovaný dokument je ale poněkud dlouhý (9 stran), poměrně technický a často popisuje rozdíly, které jsou z hlediska závodníka nezajímavé, nebo nerozlišitelné. Zkusme si tedy probrat jen to nejpodstatnější.

To hlavní, co každého závodníka určitě zajímá je, že mapa pro sprint podle starého klíče a mapa téhož prostoru podle nového klíče vypadají na první rychlý pohled prakticky stejně. Není tedy nutné mít obavy, že s novým klíčem přichází nutnost rozsáhlého studia nového klíče. Ta se týká mapařů. Ale jsou tu určité rozdíly, které si musí uvědomit i závodník.

Z klíče je jasně patrná snaha o zvýšení čitelnosti mapy při vysoké rychlosti běhu. Byla stanovena celá řada minimálních rozměrů značek a mezer mezi nimi.

Jediným měřítkem pro mapy orientačního sprintu je nyní 1:4000.

Pro výrazné terénní, vodní, vegetační, umělé liniové i bodové objekty se používají stejné značky, které známe již z ISOM 2017-2. Jde o hnědý trojúhelník, modrý čtverec, modrou hvězdičku, zelený kroužek, zelenou tečku s bílým středem, zelený křížek, černý kroužek, černý křížek a černé linie s jednoduchou či dvojitou černou šipkou (dříve značka pro potrubí). Důvodem je umožnit rozlišení těchto značek i závodníkům s poruchou barevného vnímání.

Malé kupky se mapují už od výšky 0,5 m, malé prohlubně a jámy už od hloubky 0,5 m a průměru 1 m.

Pro minimální výšku nepřekonatelných srázů je nyní stanovena výška 1,5 m, překonatelné srázy se mají mapovat od výšky 0,6 m. Minimální hloubka kamenné jámy je také 0,5 m. Balvany nyní nemají stanovenu minimální výšku. Jediným požadavkem je, že balvan musí být zřetelný.

Pro závodníka snad nejpodstatnější změnou je, že byla odstraněna dřívější značka Nepřekonatelná vegetace tvořená plnou zelenou a 50% černým rastrem. Nyní je nepřekonatelná vegetace zobrazena plnou zelenou a představuje všechnu vegetaci, která má menší než 20% průběžnost. Pro nepřekonatelnou vegetaci platí, že závodníkem nesmí být překonávána. Závodníci tedy do těchto ploch nemají vstupovat. To se týká i zobrazení živých plotů. Průchodné živé ploty tedy budou zobrazeny 60% zelenou. Důvodem této změny byl problém s rozlišením dvou tmavých zelených při vysoké rychlosti běhu. Stavitel trati samozřejmě může (a bylo by to vhodné) zdůraznit neprůchodnost užitím některé ze značek stavby tratí Nepřekonatelná hranice či Nepřístupná oblast.

Klíč již nerozlišuje umělé liniové objekty (jedná se především o zpevněné povrchy a cesty) v urbanizovaných a neurbanizovaných oblastech, ale klade důraz na hustotu dopravy. Tmavší hnědý rastr se používá pro vyšší intenzitu dopravy. Klíč již tedy nepočítá s absolutním vyloučením dopravy z prostoru závodu ve sprintu. Ukázalo se, že to se již nedaří zajistit ani na akcích typu mistrovství světa. Pro víceúrovňové stavby přibyla možnost a nutnost odlišení jejich jednotlivých úrovní (hnědobílý šraf). Byla přidána nová značka pro schodiště. Svou strukturou vak závodníka nepřekvapí. Vyjadřuje přesně to, co je na první pohled očekáváno.

Pro vzdálenost magnetických poledníků i nadále platí 30 mm, což představuje 120 m ve skutečnosti.

Dvě změny jsou i v části značek stavby tratí. Přibyla značka Místo výdeje map. Pro značku Číslo kontroly lze nyní použít bílé ohraničení.

Před prvními závody ve sprintu je tedy důležité uvědomit si změnu významu plné zelené ve značce Nepřekonatelná vegetace.

A už se můžeme těšit na první závody.

 


« zpět