Hledáme pořadatele a mapaře akcí pro veřejnost

15.2.2023 Jana Kubátová

Hledáme pořadatele a mapaře akcí pro veřejnost

Rád pořádáš? Začínáš s mapováním a chtěl by sis zkusit zmapovat svoje první větší dílo? 

Rada pro rozvoj ve spolupráci s Metodickou radou chystá vletošním roce ucelenou nabídku akcí na klíč pro veřejnost včetně tvorby menších mapových děl (mapa/plánek školního areálu, multifunkčního hřiště nebo areálu firmy). Pro tyto aktivity sháníme samostatné a spolehlivé orienťáky, kteří by nám pomohli dostat orienťák ještě více mezi českou veřejnost.

S nárůstem obliby outdoorových aktivit začíná mít orientační běh stále pevnější místo ve sportovních aktivitách tuzemských škol a firem. Český svaz orientačních sportů chce tento pozitivní trend podpořit a nabídnout ucelenou nabídku aktivit na klíč.

Pro tyto akce sháníme samostatné a spolehlivé pořadatele, kteří zvládnou nachystat menší orienťáckou akci pro školu nebo firmu (srozumitelně vysvětlit základy OB a práci s buzolou/čipem, připravit a roznést adekvátní tratě, domluvit se s municipalitou,...). Finanční odměna dle počtu odpracovaných hodin bude vyplacena na základě DPP s Českým svazem orientačních sportů.

Oslovilo tě to? Pak se prosím přihlas pomocí tohoto formuláře - vyplnění je nezávazné, pro každou akci budeš oslovený samostatně e-mailem. 

Dále bychom rádi oslovili začínající mapaře, kteří dokáží vytvořit drobné mapové dílo (mapu školního areálu, hřiště, městského parku nebo firmy). Finanční odměna dle velikosti mapy a počtu symbolů bude vyplacena na základě DPP s Českým svazem orientačních sportů.

Oslovilo tě to? Pak se prosím přihlas pomocí tohoto formuláře - vyplnění je nezávazné, pro každé mapování budeš oslovený samostatně e-mailem. 

Důležitá poznámka: Spolupráce bude navázána na základě poptávky z regionu, kde chceš působit. Bohužel nejsme schopni předem určit, zda a v jaké míře bude zájem zrovna v tvé lokalitě. Věříme však, že na všechny zájemce o tuto orienťáckou brigádu se dostane.

Těšíme se na spolupráci!


« zpět