Fond na podporu map v oblastech již potřetí

14.1.2022 Matěj Burda

Fond na podporu map v oblastech již potřetí

Výkonný výbor ČSOS podobně jako v minulých letech schválil alokaci finančních prostředků, které by měly podpořit tvorbu map zejména v menších oblastech v roce 2022.

Kluby v menších oblastech mají velké problémy zajistit dostatek prostředků pro financování kartografických prací spojených s tvorbou map v jejich regionu. Cílem ČSOS je proto tvorbu map v těchto regionech finančně podpořit, a to již třetím rokem po sobě. Pro rok 2022 VV ČSOS rozhodl o navýšení celkové částky podpory o 50 tis. Kč na celkových 250 tis. Kč.

 

Mapa musí splňovat několik podmínek. Minimální zmapovaná plocha je 1,5 km2 v mapovém klíči ISOM 2017-2, resp. 0,5 km2 ve sprintovém klíči ISSprOM 2019, poprvé bude použita pro závod dané oblasti ČSOS v roce 2022 (Mistrovství oblasti, žebříčkový závod) a je vyhotovena dle zásad Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Nesmí se jednat o revizi mapy, za kterou je považována mapa do 5 let od vydání poslední verze mapy v daném prostoru, ani nesmí být mapa poprvé použita pro závod vyšší soutěže ČSOS (ŽB, ŽA, ČP, MČR), mezinárodní akce nebo vícedenní závody, které nejsou zařazeny do oblastních soutěží.

V bodových kritériích je několik ukazatelů, kterým se rozliší výše příspěvku. V prvé řadě je to velikost mapy, dále pak staří prostoru (panenské prostory mají největší váhu), rozsah akce dle počtu účastníků (bere se jako průměr z posledních dvou oblastních žebříčků v daném regionu nebo stejného typu) a svoji významnou váhu má také disciplína, která se uskuteční na dané mapě.

  • Kompletní znění výzvy najdete zde.

Pro podání žádosti o podporu tvorby mapy je nutné do 15. února 2022 (23:59) ohlásit připravovanou mapu na Mapovém portálu ČSOS (https://mapy.orientacnisporty.cz/) a vyplnit formulář na https://1url.cz/@podporatvorbymap2022.

Vznik fondu na podporu map v oblastech je přímo určen pro jednotlivé kluby, které vyzýváme k přihlášce. Každý klub ČSOS může zažádat maximálně o 2 mapy v daném kalendářním roce, a to do 15. února 2022. Maximální částka, kterou lze získat na jednu mapu, je 20 000 Kč. O výši příspěvku rozhodne Výkonný výbor ČSOS na základě bodového hodnocení a výsledky zveřejní do 15. března 2022.


« zpět