Fond na podporu map v oblastech i v letošním roce

22.1.2024 Dominika Plochová

Fond na podporu map v oblastech i v letošním roce

Výkonný výbor ČSOS podobně jako v minulých letech schválil alokaci finančních prostředků, které by měly podpořit tvorbu map zejména v menších oblastech v roce 2024.

Kluby v menších oblastech čelí problému, jak zajistit dostatek prostředků pro financování kartografických prací spojených s tvorbou map v jejich regionu. Cílem ČSOS je proto tvorbu map v těchto regionech finančně podpořit, a to již pátým rokem po sobě. Pro rok 2024 Výkonný výbor ČSOS schválil rozdělení částky ve výši 180 tis. Kč.

Mapa musí splňovat několik podmínek — např. minimální zmapovanou plochu, stáří prostoru, použití pro daný závod či u map pro OB počet účastníků, příp. vznik na území vymezených v kritériu rozvoje.

  • Kompletní znění výzvy najdete zde.

Pro podání žádosti o podporu tvorby mapy je nutné do 29. února 2024 (23:59) ohlásit připravovanou mapu na Mapovém portálu ČSOS a vyplnit formulář

Každý klub ČSOS může zažádat o podporu pro maximálně 2 mapy v OB v daném kalendářním roce, maximální částka podpory pro jednu žádost je 20 000 Kč, o výši podpory rozhodne Výkonný výbor ČSOS a rozhodnutí zveřejní do 20. března 2024.


« zpět