Druhé jednání VV ČSOS v tomto volebním období

12.5.2021 Petr Klimpl

Druhé jednání VV ČSOS v tomto volebním období

Ve středu v podvečer se v Praze na Strahově sešel na svém druhém jednání Výkonný výbor ČSOS.

V úvodu jednání byly projednány nutné věci, které předložily jednotlivé sekce - byl oficiálně schválen příspěvek na PCR testy na jarních celostátních závodech sekce OB ve výši 350 Kč/test, byli schváleni na 3 roky noví šéftrenéři sekce LOB (dospělí Richard Klech, dorost a junioři Jan Pecka), byl oficiálně schválen přesun MS v trail-O na rok 2023, byly projednány informace o závodech v nejbližším období, jako doporučení pro členy ČSOS bude zveřejněno do konce týdne, Dominika Plochová byla schválena jako gestor svazu na ZODM v roce 2023.

V druhé části se VV ČSOS zabýval problematikou řízení a fungování celého svazu:
- byl projednán způsob jednání VV: VV se bude scházet prezenčně (cca 3x za rok) i on-line (každou 2. středu v měsíci), byl projednán způsob vedení zápisů z jednání VV (forma i obsah), budou i společné jednání VV s vedeními sekcí;
- dále byly rozděleny gesce jednotlivým členům VV: zahraniční styky a trail-O (Dušan Vystavěl), metodika a mapová tvorba (Jan Picek), legislativa a IT (Jan Fiala), marketing a komunikace (Marek Pospíšek), řízení svazu a ekonomika (Radan Kamenický), rozvoj orientačních sportů (Dominika Plochová) a pochopitelně předsedové sekcí mají odpovědnost za své sekce;
- byly probrány jednotlivé rady, gestoři do příštího jednání navrhnou, zda budou rady nadále permanentní či budou ad hoc „rady“/pracovních skupin pro řešení konkrétních problémů;
- byly diskutovány tematické okruhy k projednání v letošním roce (co nám přineslo pořádání MS pro další rozvoj OB; vyhodnocení akcí pro veřejnost - co přináší svazu; jak dál ve spolupráci s Českou televizí);
- hovořilo se i činnosti a role sekretariátu a jeho zaměstnanců (náplň práce sekretariátu; ale prostorové podmínky) a o práci s krajskými svazy.

V různém byly schváleny odměny za MS a MSJ v LOB, byla podána krátká informace o přípravách MS 2021


« zpět