Další jednání výkonného výboru svazu

14.3.2018 Petr Klimpl

Další jednání výkonného výboru svazu

V Praze na Strahově se sešel na svém dalším jednání Výkonný výbor ČSOS. Program byl bohatý.

Po aktuálních informacích a kontrole úkolů proběhla velmi důležitá informace o stavu financování sportu ze strany MŠMT. Následovaly informace jednotlivých sekcí, na něž navázalo hodnocení JMS a MED 2018 v lyžařském OB a hodnocení ZODM a Olympijských parků 2018.

Poté byla projednána problematika rad ČSOS (k této problematice se vrátí VV ČSOS v květnu), velká pozornost byla věnována mezinárodní činnosti ČSOS (VV mj. schválil kandidaturu Dušana Vystavěla za člena předsednictva IOF do voleb na kongresu IOF v říjnu v Praze). Následovala informace o reklamním zabezpečení soutěží ČSOS v orientačním běhu.

Pak proběhly schvalovací body - zpráva o hospodaření ČSOS v roce 2017 a zpráva o činnosti a hospodaření České orientační v roce 2017.

V závěrečném bodě různé se byly přijaty nové kluby, bylo projednáno zajištění podkladů pro rejstříky MŠMT, problematika GDPR ve svazu, obsazení VSC MŠMT (místo Kubáta a Knapové byli navržení Sýkora a Kubelka), projekt zabezpečení LODM 2019 v Liberci, informace o přípravě MS v MTBO 2020.


« zpět