Další jednání VV ČSOS

19.6.2024 Petr Klimpl Převzato z ČSOS

Další jednání VV ČSOS

Výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů měl své další jednání ve středu.

Po tradičním úvodu (aktuální informace - podrobná informace z jednání vedení svazu s předsedou NSA, kontrola úkolů, potvrzení schválení per rollam) podaly informace o své činnosti sekce a rady ČSOS.

Poté byla projednána informace o zabezpečení MS juniorů v OB 2024 a informace o přípravě ME dorostu v OB 2025. Následně bylo projednáno pořádání mezinárodní závodů ČSOS po roce 2026 (MS veteránů v OB a Světové poháry v OB).

Potom přišla na řadu příprava jednání české delegace na jednání IOF v průběhu MS OB 2024 (náš návrh na rozšíření programu MS v OB).

VV ČSOS se pak zabýval přípravou O-Gala 2024 v Prostějově, dále bylo schváleno vyhlášení výběrové řízení na pořádání této akce v roce 2025.

Po schválení Výroční Zprávy ČSOS za rok 2023 byl bod různé (projektový manažer Honza Picek podal informaci o své činnosti, mj. i o přípravě nového webu ČSOS)


« zpět