ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu Mobilní tréninkové a testovací centrum pro reprezentaci a talentovanou mládež v disciplíně MTBO

8.11.2021 Jiří Šubrt

ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu Mobilní tréninkové a testovací centrum pro reprezentaci a talentovanou mládež v disciplíně MTBO

ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu - Mobilní tréninkové a testovací centrum pro  reprezentaci a talentovanou mládež v disciplíně  MTBO.

Předmětem zakázky je dodávka mobilního tréninkového a testovacího centra pro závodníky MTBO v následující konfiguraci:

 1. Sada pro měření okysličení svalů 1 ks
 2. Sada pro měření biomechaniky 2 ks
 3. Sada pro měření výkonu pro MTB 14 ks
 4. GPS cyklopočítač 14 ks
 5. Notebook pro vyhodnocení měření 1 ks
 6. Sada nářadí pro instalaci a údržbu 1 ks
 7. Přepravní a úložný systém 1 ks/sada

Technické specifikace jsou popsány v Zadávací dokumentaci „Mobilní tréninkové a testovací centrum pro reprezentaci a talentovanou mládež v disciplíně MTBO, která je přílohou tohoto výběrového řízení. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny i kontaktní osoby za ČSOS zodpovědné za obsahovou náplň dané části zakázky.

 • Jsou přípustné pouze nabídky zahrnující dodávku v kompletní konfiguraci všech položek uvedených v Zadávací dokumentaci.
 • Předpokládaná hodnota této zakázky je 497.000 vč. DPH
 • Lhůta pro doručení nabídek na realizaci zakázky je do pondělí 22. 11. 2021 12:00 osobně, emailem nebo datovou schránkou na adresuČeský svaz orientačních sportů, Zátopkova 2/100, 169 00 Praha 6 Břevnov, e-mail: csos@orientacnisporty.cz , ID datové schránky: sjg798b

Dodavatel musí při předložení nabídky doložit následující kvalifikační předpoklady:

 • doklad o právní subjektivitě
 • doklad o oprávnění k výkonu činnosti v daném oboru
 • čestné prohlášení, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin a není na něj vyhlášena exekuce

Tříčlenná komise složena ze zástupců vedení ČSOS vyhodnotí obdržené nabídky nejpozději 22.11. 2021 v 16:00 vybere nejvhodnější nabídku dle parametrů zadání. Základním kritériem bude cena a kvalita nabídky na zhotovení zakázky.S odesilatelem vítězné nabídky bude uzavřena  smlouva na zhotovení zakázkyDatum plnění zakázky 31.12.202Po vytvoření a předání díla zadavateli bude zakázka (na základě vystavené faktury) jednorázově uhrazena do 30 dnů.


« zpět