ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu Digitální mapové dílo pro vrcholné soutěže ČSOS 2022

3.11.2021 Jiří Šubrt

ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu Digitální mapové dílo pro vrcholné soutěže ČSOS 2022

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu - Digitální mapové dílo pro vrcholné soutěže ČSOS 2022.

Předmětem zakázky je zhotovení digitálního mapového díla pro:

 1. Mistrovství České republiky v orientačním běhu – sprint, sprintové štafety
 2. Mistrovství České republiky v orientačním běhu – krátká trať
 3. Mistrovství České republiky v orientačním běhu – klasická trať
 4. Mistrovství České republiky v orientačním běhu – štafety a kluby

Technické specifikace jsou popsány v Zadávací dokumentaci „Digitální mapové dílo pro vrcholné soutěže ČSOS 2022“, která je přílohou tohoto výběrového řízení. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny i kontaktní osoby za ČSOS zodpovědné za obsahovou náplň dané části zakázky.

 • Dodavatel může podat nabídku na celou zakázku nebo samostatnou nabídku na kteroukoli z částí A, B, C, D či jejich kombinaci.
 • Předpokládaná hodnota této zakázky je 500.000 Kč vč. DPH
 • Lhůta pro doručení nabídek na realizaci zakázky je do pátku 19. 11. 2021 12:00 osobně, emailem nebo datovou schránkou na adresu: Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 2/100, 169 00 Praha 6 – Břevnov, e-mail: csos@orientacnisporty.cz , ID datové schránky: sjg798b

Dodavatel musí při předložení nabídky doložit následující kvalifikační předpoklady:

 • doklad o právní subjektivitě
 • doklad o oprávnění k výkonu činnosti v daném oboru
 • čestné prohlášení, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin a není na něj vyhlášena exekuce.
 • referenční vlastní mapové dílo obdobného rozsahu a účelu vytvořené v období po 1. 1. 2017

Tříčlenná komise složena ze zástupců vedení ČSOS vyhodnotí obdržené nabídky a nejpozději 19. 11. 2021 v 16:00 a vybere nejvhodnější nabídku dle parametrů zadání. Základním kritériem bude cena a kvalita nabídky na zhotovení zakázky. S odesilatelem vítězné nabídky bude uzavřena smlouva na zhotovení zakázky. Datum plnění zakázky 31. 12.2021. Po vytvoření a předání díla zadavateli bude zakázka (na základě vystavené faktury) jednorázově uhrazena do 30 dnů.

« zpět