ČSOS upozorňuje kluby na uzávěrku dotačního programu

14.12.2017 Jan Picek

ČSOS upozorňuje kluby na uzávěrku dotačního programu
Na začátku prosince došlo k vyhlášení dotačního neinvestičního programu MŮJ KLUB (původně programy VIII a IV) na rok 2018 ze strany MŠMT. Zaměření programu MŮJ KLUB je výhradně orientováno na projektové financování s přímou podporou sportovních klubů, tělovýchovných jednot a tělocvičných jednot jako zabezpečení pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 až 23 let. 

Český svaz orientačních sportů vyzývá všechny své kluby, aby se do programu přihlásily. Uzávěrka je 29. prosince 2017. Podpora pomocí Programu MŮJ KLUB bude zaměřena na projekty, jejichž obsahem je především pravidelná a dlouhodobá činnost určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže, podpora činností a aktivit mladých sportovců a trenérů, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků, a údržbu a provoz sportovních zařízení jednotlivých spolků. Jako podklad pro poskytnutí státní podpory pro rok 2018 budou použity údaje, vyplněné v žádosti, o členské základně spolku, která se vztahuje k dětem a mládeže od 6 do 23 let, a to ke dni podání žádosti. Brán zřetel bude na výše uvedené členy, kteří trénují minimálně 1x týdně. Veškerá dokumentace je k nalezení zde. Na základě připomínek připravilo MŠMT materiál, kde postupně oodpovídá na nejčastější dotazy.


« zpět