Co projednal výkonný výbor ČSOS

15.4.2020 Petr Klimpl

Co projednal výkonný výbor ČSOS

 Ve středu večer jednal výkonný výbor ČSOS. Poprvé v historii to bylo formou videokonference.

 • VV projednal informace sekcí OB, MTBO a trail-O o rušení a přesouvání závodů (a přípravy na případnou podzimní sezónu);
 • VV schválil odměny za umístění na ME a MS v lyžařském OB;
 • VV se seznámil se závěry jednání IOF (především se zásadami termínové listiny mezinárodních závodů v letech 2020 až 2023);
 • VV vzal na vědomí zrušení MS 2020 v MTBO v České republice a rozhodl, že ČSOS nebude reflektovat na přesun tohoto šampionátu na rok 2021 (případně bude požádáno o přidělení tohoto šampionátu v roce 2023);
 • organizační výbor MS 2020 MTBO udělá vyúčtování vynaložených nákladů na přípravu MS a předloží ho VV do konce května 2020;
 • VV vzal na vědomí přesun termínu pořádání Euromeetingu na přelom října a listopadu 2020 a seznámil se stavem příprav této akce;
 • VV projednal stav příprav MS 2021 v OB včetně informace o jednání s IOF týkající se programu MS;
 • VV uložil organizačnímu výboru MS 2021 předložit variantní rozpočet šampionátu (dopad případně nepřidělených plánovaných dotací od státu a samosprávy);
 • VV projednal změnu v oslavách 70 let orientačního běhu - v květnu proběhne slavnostní křest knihy 70 let OB spolu s tiskovou konferencí svazu, podzimní část plánovaných oslav byla zrušena;
 • VV rozhodl o zrušení stacionárních tréninkových kempů OB (STK) v roce 2020 (nebudou ve Skandinávii, ani v České republice), poděkoval Honzovi Petrželovi za koordinaci dosud proběhlých STK LOB i OB;
 • VV se seznámil s finanční situací svazu - svaz obdržel od MŠMT dotace ve třech hlavní programech dotace na reprezentaci, talenty i organizaci sportu;
 • sekretariát ČSOS připraví na další jednání VV strategii čerpání finančních prostředků od MŠMT i zbytku prostředků od ČOV;
 • VV se seznámil s výsledky proběhlého disciplinárního řízení (výsledek jednání disciplinární rady bude zveřejněn na webových stránkách svazu);
 • VV vzal na vědomí seznam závodníků LOB, kteří budou na jeden rok zařazeni do střediska MŠMT;
 • VV projednal dopisy Národní sportovní agentuře, v nichž svaz předkládá návrhy do dalších etap uvolňování omezení některých činností - možnosti trénování reprezentantů ČR, možností trénování mládeže i možnosti pořádání závodů v orientačních sportech (specifika proti ostatním hromadným akcím).

« zpět