Co projednal VV ČSOS v únoru

14.2.2024 Petr Klimpl

Co projednal VV ČSOS v únoru

Ve středu odpoledne se v Praze na Strahově sešel na svém druhém letošním jednání Výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích (seminář NSA o prioritizaci sportů, schůzka k vyhodnocení Memoranda s MO ČR, podání žádostí o dotace NSA v roce 2024, pracovní jednání předsednictva ČSOS, vyúčtování dotací NSA za rok 2023) a kontrole úkolů proběhly informace o činnosti sekcí.

Následovaly informace o činnosti rad ČSOS (ze zajímavých věcí: byla podána informace o jednání skupiny pro ORIS - požadavky na úpravy byly rozděleny do 4 vln, které budou postupně realizovány; v IS ORIS budou letos postupně zavedeny reklamy; byly schváleny příspěvky na rozvoj OB - projekty se školní mládeží, dny orientace v přírodě, areály pevných kontrol, World Orienteering Week, Přebor škol).

Za účasti Pavla Žemlíka byly probrány věci týkající archivních věcí o orienťáku (Pavel Žemlík postupně doplňuje věci do sbírek Muzea jihovýchodní Moravy, pravidelně doplňuje výsledky a další zajímavosti na Wikipedii, je udržována databáze výsledků M ČR na webu), byl oceněn přínos O-knihy pro archivační účely; VV Pavlu Žemlíkovi poděkoval za jeho práci.

Následovalo schválení Zprávy o výsledcích státní reprezentace a vyhodnocení péče o talentovanou mládeže za rok 2023 a Zprávy o výsledcích státní reprezentace ČSOS Parasport (to jsou nutné přílohy k vyúčtování dotací pro NSA).

Velmi dlouhým bodem jednání bylo projednání dalšího směrování marketingu svazu, předseda marketingové rady Petr Remeš předložil materiál zabývající se marketingovou značkou svazu a jeho vizuální identitou, po rozsáhlé diskuzi bylo jednání přerušeno a bude pokračovat v březnu.

Pak byly probrány informace o přípravách JMS v OB 2024 a MED v OB 2025 (tam došlo ke změně centra, které bude v Brně). V závěru byl bod různé, nejdůležitějším bodem byly odpovědi na dotazník IOF Sustainable Event Project Survey, dále byla podána informace o změně předsedy předsedy Ústeckého krajského svaz, kterým se stal Miroslav Duda (ROU), a další věci.


« zpět