Co projednal VV ČSOS

27.3.2019 Petr Klimpl

Co projednal VV ČSOS

Ve středu odpoledne v Praze na Strahově se sešel výkonný výbor ČSOS.

Na programu měl po úvodních aktuálních informacích a kontrole úkolů informaci o financování sportu ze strany MŠMT v roce 2019, následovaly informace sekcí (OB, LOB, MTBO a Trail-o), poté přednesly informace o své činnosti jednotlivé rady ČSOS (mapová rada - VV ČSOS schválil materiál „Definice CMYK tisku a barev“, metodická rada, marketingová rada, rada pro inovace - tady byly schváleny projekty směrované do ekologie i pokračování tréninkových kempů).

Dalšími body byly informace o přípravách MS v MTBO 2020 a informace o reklamním zabezpečení soutěží ČSOS sekce OB 2019.

Následovalo schválení zprávy o hospodaření ČSOS v roce 2018 a zprávy o činnosti a hospodaření ČO 2018.

A v závěrečném bodě různé bylo  projednáno také dost věcí - termín VH ČSOS byl stanoven na 7. 12., delegáti se sejdou v Brně; byly schváleny návrhy na zařazení do VSC MŠMT; bylo schváleno čerpání prostředků v roce 2018 z daru ČOV; byly projednány změny v IS ORIS; byla podána informace o přípravě MS v OB 2021 a ZODM 2020.


« zpět