Co projednal VV ČSOS

30.5.2018 Petr Klimpl

Co projednal VV ČSOS

V Praze jednal výkonný výbor ČSOS.

Program jednání byl více než bohatý.

Tradičně po aktuálních informacích a kontrole úkolů proběhly informace sekcí. Sekce lyžařského OB předložil hodnocení letošního ME v LOB i celkové hodnocení reprezentační sezóny.

Pak následovalo schválení realizace projektu "Zažij svůj domov - Výukové programy v oblasti rozvoje klíčových kompetencí s využitím zážitkových aktivit v přírodě a blízkém okolí školy" (podaný projekt ČSOS uspěl v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byla mu přidělena dotace ve výši 7 713 175 Kč, cílem je poskytnout školám a dalším vzdělávacím institucím nástroje na rozvoj klíčových kompetencí žáků a vytvořit vzdělávací programy pro děti školního věku s různým zaměřením a formami realizace, šéfem projektu je Pavel Štáfek).

Dále se VV ČSOS věnoval činnosti rad ČSOS, byla doplněna legislativní rada, došlo ke změně v čele metodické rady, kde Libora Zřídkaveselého nahradil Honza Picek (ten do připraví v průběhu června koncepci metodiky ve svazu), byla ustavena další rada s názvem Rada pro podporu inovací, kde byl jmenován vedoucím Milan Novotný.

Dalším materiálem byla oblast mezinárodní činnosti ČSOS, kde byly probrány výsledky jednání při ME, příprava finálové série Světového poháru v OB a Kongresu IOF.

Sekretariát svazu následně informoval o financování sportu ze strany MŠMT, na to naváže úprava rozpočtu ČSOS (ČSOS obdržel od MŠMT všechny přidělené dotace, většina dotací je o trochu vyšší než byl schválený rozpočet valnou hromadou, takže je nutno probrat efektivní čerpání přidělených dotací), svaz stejně jako v minulých letech uhradí vklady v mistrovských kategoriích na M ČR, které ještě proběhnou do konce roku.

Následovalo zajištění Směrnice o ochraně osobních údajů (GPDR) v podmínkách svazu a také zajištění podkladů pro rejstřík MŠMT (podle zákona o sportu se budou vytvářet rejstříky spolků, sportovců a trenérů), což bude vyžadovat velkou součinnost klubů s vyplněním řady údajů o závodnicích v IS ORIS. https://sexlocals.com

No, a na závěr byl bod různé (schválení rozpisu LODM, výroční zpráva ČSOS za rok 2017, atd.).


« zpět