Červnové jednání výkonného výboru ČSOS

5.6.2019 Petr Klimpl

Červnové jednání výkonného výboru ČSOS

V Brně se ve středu odpoledne sešel výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích podaly zprávy o své činnosti jednotlivé sekce. Poté se projednaka realizace projektu STK (stacionární tréninkové kempy) za účasti Jiřího Hlaváče, byla schválena varianta minimální (kempy budou pro LOB, MTBO i OB).

Dalšími body jednání byly informace o přípravě MS v MTBO 2020 a MS v OB 2021, kterou přednesli předsedové organizačního výboru David Aleš a Jan Picek. Dušan Vystavěl zaslal písemně mezinárodní činnost ČSOS a přípravu na jednání IOF při letošním MS v OB.

Další dva body se týkaly ekonomiky, Jiří Šubrt a Ivan Matějů informovali o financování sportu ze strany MŠMT a dále byla schválena úprava rozpočtu ČSOS na letošní rok v návaznosti na dotace obdržené od MŠMT.

V závěru byl tradiční bod různé, byla schválena výroční zpráva ČSOS za rok 2018, byl přijat nový klub do ČSOS, byla schválena spoluúčast svazu na pořádání mistrovství Evropy univerzit. implementace sprintového mapového klíče ISSOM 2019 od 1. 1. 2020 na všech závodech sekce OB, zajištění účasti na olympijských parcích v roce 2020 v Brně a Ostravě, plán televizních akcí na rok 2020).


« zpět